logo
Aktualności

Wieczory z Maryją online

W dniach 4 - 6 sierpnia 2020, wieczorami, od godz. 20:00 odbywały się spotkania modlitewne - „Wieczory z Maryją online”. Przedstawiamy naszą krótką refleksję z tych video – spotkań. Wykorzystując możliwości techniki zobaczyłyśmy, że Bóg posługuje się różnymi sposobami, aby dotrzeć do człowieka.

Wieczory z Maryją, spotkania internetowe odbywały na platformie Google Meet. Można powiedzieć, że Pan Bóg dał nam doświadczyć innego sposobu modlitwy niż do tej pory. 

W wieczornych modlitwach brało udział  kilkanaście osób. Przewodniczką naszych spotkań była Maryja. W kolejnych dniach mieszkania uczestniczek zamieniały się w Nazaret, Kanę Galilejską i Wieczernik Zesłania Ducha Świętego. W trakcie spotkań przewidziany był czas na wspólną modlitwę, uwielbienie, a także kwadrans ciszy na czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Każdy dzień przybliżał nas do Maryi, ale też do siebie nawzajem. W ostatnim dniu trudno było się rozstać, bo doświadczyłyśmy, że spotkania z Maryją przynoszą do naszego życia kobiece ciepło, pokój i nadzieję.

Usłyszane świadectwa osób uczestniczących w Wieczerniku z Maryją pozwoliły nam zobaczyć, że spełniły się słowa Ewangelii, Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). Tak, Pan był ze swoją łaską pośród nas, a obecność Maryi wprowadzała nas na drogę wiary i zawierzenia, pokazując nam piękno kobiecego serca.

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za aktywny udział w tym wydarzeniu. Siostrze Małgorzacie Bilińskiej dziękujemy za dzielenie się swoim doświadczeniem i za współprowadzenie spotkania.
Być może po Wieczorach z Maryją odbędą się comiesięczne spotkania online? Oczywiście z Maryją i nie tylko…

Polecamy się Waszej modlitwie potrzebnej nam do rozeznania nowych wyzwań.

s. Stella OSU

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia