logo
Aktualności

Wieczory z Maryją online

W dniach 4 - 6 sierpnia 2020, wieczorami, od godz. 20:00 odbywały się spotkania modlitewne - „Wieczory z Maryją online”. Przedstawiamy naszą krótką refleksję z tych video – spotkań. Wykorzystując możliwości techniki zobaczyłyśmy, że Bóg posługuje się różnymi sposobami, aby dotrzeć do człowieka.

Wieczory z Maryją, spotkania internetowe odbywały na platformie Google Meet. Można powiedzieć, że Pan Bóg dał nam doświadczyć innego sposobu modlitwy niż do tej pory. 

W wieczornych modlitwach brało udział  kilkanaście osób. Przewodniczką naszych spotkań była Maryja. W kolejnych dniach mieszkania uczestniczek zamieniały się w Nazaret, Kanę Galilejską i Wieczernik Zesłania Ducha Świętego. W trakcie spotkań przewidziany był czas na wspólną modlitwę, uwielbienie, a także kwadrans ciszy na czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Każdy dzień przybliżał nas do Maryi, ale też do siebie nawzajem. W ostatnim dniu trudno było się rozstać, bo doświadczyłyśmy, że spotkania z Maryją przynoszą do naszego życia kobiece ciepło, pokój i nadzieję.

Usłyszane świadectwa osób uczestniczących w Wieczerniku z Maryją pozwoliły nam zobaczyć, że spełniły się słowa Ewangelii, Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). Tak, Pan był ze swoją łaską pośród nas, a obecność Maryi wprowadzała nas na drogę wiary i zawierzenia, pokazując nam piękno kobiecego serca.

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za aktywny udział w tym wydarzeniu. Siostrze Małgorzacie Bilińskiej dziękujemy za dzielenie się swoim doświadczeniem i za współprowadzenie spotkania.
Być może po Wieczorach z Maryją odbędą się comiesięczne spotkania online? Oczywiście z Maryją i nie tylko…

Polecamy się Waszej modlitwie potrzebnej nam do rozeznania nowych wyzwań.

s. Stella OSU

XXVI Niedziela Zwykła

Pierwszy syn z tej przypowieści robi wrażenie człowieka szczerego, posłusznego, kulturalnego i szanującego swojego ojca. Okazuje się jednak, że takim nie jest. Drugi syn - pozornie niegrzeczny i nietaktowny - opamiętał się i wykonał polecenie ojca. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby z szacunkiem i bez zwłoki odpowiedział na prośbę ojca.

 

 

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici