logo
Aktualności

Wiara, czyli więź serc

W dniach 14 – 16 maja 2021r. w Częstochowie, w domu sióstr urszulanek odbyły się rekolekcje weekendowe dla młodzieży.

W skupieniu brało udział 7 młodych kobiet, w tym jedna młoda mama z małą Amelką pod sercem. Można zatem stwierdzić, że uczestniczek było osiem :) Rekolekcje prowadziły urszulanki: s. Stella i s. Jana. W sobotnie popołudnie Eucharystię odprawił o. Michał Legan, paulin, który wygłosił również konferencję i dzielił się z uczestniczkami osobistym świadectwem i Ewangelią o paralityku.

Rekolekcje były czasem poznawania Boga i siebie samego w świetle Słowa Bożego. Każda z uczestniczek miała możliwość przyjrzenia się swojej wierze i relacji z Bogiem. Był to czas bogaty w przeżycia, refleksje, wzajemne rozmowy oraz dzielenie się swoim doświadczeniem wiary. Oczywiście nie brakowało też osobistej i wspólnej modlitwy, czyli kluczowych chwil, w których człowiek uczy się relacji przyjaźni i pogłębia więź z Bogiem.

Był to czas zatrzymania się przy Źródle i odnowy serca. Dziewczyny wyjeżdżały z doświadczeniem spotkania Żywego Boga i z wdzięcznością w sercu za otrzymane dobro. Mimo, że wiele z nich odkryło, że czeka je konkretna duchowa praca i podjęcie niełatwych decyzji, wracały do swoich domów umocnione, odnowione w wierze i radosne nadzieją.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym uczestniczki dzielą się osobistą refleksją z rekolekcji.

s.J

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici