logo
Aktualności

Wdzięczne za 30 lat miłości Jezusa

W dniach 21 - 23 sierpnia 2022 odbyło się kolejne, szóste już, spotkanie sióstr, które w 1992 roku składały swoją pierwszą profesję. Są to: S. Patrycja Wielgus, S. Elżbieta Peplińska, S. Halina Drożdżyńska, S. Christofora Kubas, S. Eugenia Borowska, S. Beata Grygiel, S. Aleksandra Stachnik i S. Wioleta Chuda. 

Wszystkie były obecne, także przybywające z dalekiej Italii. Podobnie jak większość wcześniejszych zjazdów, również ten łączył się z jubileuszem (tym razem: perłowym) i był sposobem wyrażenia Jezusowi wdzięczności za Jego miłość i wierność. 

Plan spotkania powstawał spontanicznie: po prostu pierwszego wieczoru przy wieczornej herbatce zebrałyśmy propozycje, sugestie oraz pragnienia.  

Wspólne przeżywanie jubileuszu rozpoczęłyśmy Mszą Św. we wrocławskiej wspólnocie. Śniadanie było okazją do przywitania się z siostrami. Jeszcze przed południem spotkałyśmy się, aby podzielić się Słowem Bożym. Dostrzegłyśmy szczególne Boże błogosławieństwo w słowach z listu Św. Pawła (2Tes.1,1-5.11b-12), ale nie pominęłyśmy surowych upomnień z perykopy ewangelicznej na ten dzień  (Mt.23,13-22).

23 sierpnia uczestniczyłyśmy w Eucharystii w kościele dominikanów o godz. 12:00 i już od początku doświadczyłyśmy uśmiechu naszego Umiłowanego – w pieśni na wejście: (po refrenie „Różne są dary łaski”…) „Przyjdź oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował tobie na wieki”. Ważnym wyrazem naszej wdzięczności była wieczorna Adoracja, połączona z modlitwą wielbiącą – niemal na zamknięcie naszego spotkania.

Każdy nasz zjazd zawiera także wydarzenie ubogacające kulturalnie. Tym razem były to odwiedziny w domu Św. Teresy Benedykty, Edyty Stein. Doszły do skutku dzięki przychylności pracowników, bo zgłoszenia grup są zwykle przyjmowane z tygodniowym wyprzedzeniem. Było to wzruszające wydarzenie; oprowadzała nas wolontariuszka, która jest studentką judaistyki i ma urodę niezwykle podobną do uwiecznionych na fotografiach członków rodziny Stein. To zapewne zbieżność przypadkowa, ale budująca nastrój. Na zakończenie mogłyśmy zasiąść wokół wielkiego okrągłego stołu na rozmowie w ciepłej, serdecznej atmosferze.

Taka atmosfera towarzyszyła wszystkim naszym rozmowom. Cieszyłyśmy się obecnością każdej z nas, wieczory się przedłużały, ale się nie dłużyły. Była pyszna pizza i lody u Grycana, za które dziękujemy S. Angeli Poggi, przełożonej prowincjalnej Prowincji Włoskiej, w której od 14 lat służy nasza S. Patrycja.

W imieniu całego świętującego rocznika dziękuję siostrom z wrocławskiej wspólnoty, które gościły nas hojnym i otwartym sercem. Rozstałyśmy się pełne wdzięczności dobremu Bogu za łaskę tego pięknego i cennego spotkania.

s. Elżbieta Pelplińska OSU
s. Aleksandra Stachnik OSU

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici