logo
Aktualności

Wakacje z Bogiem w Iwano-Frankiwsku

W dniach od 11 do 16 czerwca 2018 r. w parafii Chrystusa Króla w Iwano-Frankiwsku grupa dzieci w liczbie 48 osób w wieku od 9 do 14 lat wzięła udział w „Wakacjach z Bogiem”. Głównym organizatorem był ks. Władysław Iwaszczak, proboszcz parafii. Przygotowaniem od strony duchowej i koordynacją planu zajęli się wikary ks. Remigiusz Oleniacz, s. Erika Babynets oraz s. Olena Nevinska. Dzieci były podzielone na 4 grupy, więc poprosiliśmy o pomoc cztery opiekunki, a ponadto trzy panie pracowały w kuchni.

Wakacje z Bogiem w Iwano-Frankiwsku

Hasło wakcji w języku ukraińskim brzmiało „Podoroż doWIRY” - podróż do wiary. Chodzi tu o grę słów – „wira” to „wiara”, a „dowira” to „zaufanie”. Uczyliśmy się wiary i zaufania na przykładzie postaci Abrahama – „ojca wiary”. Abraham uczył nas wiary w Boże obietnice, stawiania Boga na pierwszym miejscu, słuchania Jego głosu oraz odpowiedzialności. Homilie i katechezy ks. Remigiusza dzieci z pewnością zapamiętają na długo, bo były ich współtwórcami, wykonując różne zadania grupowe lub odtwarzając scenki. Ponieważ w tym czasie wypadł trzynasty dzień miesiąca, dzieci wzięły udział w procesji różańcowej z figurką Matki Bożej Fatimskiej.

Dzieci miały możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach. Śpiewu uczyła je nasza organistka Tatiana Panakowa. Zawody sportowe zorganizował ks. Remigiusz. Na zajęcia dochodzili też wolontariusze. Dzieci uczyły się tańca (p. Natalia Andrusiak), rysunku (p. Mykoła Panakow), kirigami (p. Oksana Panakowa). Spotkały się też z przedstawicielami policji i zapoznawały się z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wakacje z Bogiem w Iwano-Frankiwsku

Nie zabrakło również ciekawych wycieczek – za ich organizacje dziękujemy ks. Proboszczowi i sponsorom. Odwiedziliśmy we wtorek naukowe miasteczko „Nowa Energia” przy Uniwersytecie Ropy i Gazu. Cały czwartek spędziliśmy na wyjeździe. Pierwszą część dnia poświęciliśmy na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Hoszewie (ojcowie bazylianie obrządku greckokatolickiego), gdzie była też Msza świętą a po niej obiad. Następnie mieliśmy możliwość 10-kilometrowej przejażdżki „Karpackim tramwajczykiem” (taka ciuch

cia z trzema otwartymi wagonami). Mimo niezbyt ładnej pogody wszyscy byli zadowoleni.

Wakacje z Bogiem w Iwano-Frankiwsku

Na zakończenie w sobotę zaprosiliśmy Rodziców na „Festiwal Talentów”, podczas którego dzieci prezentowały swoje osiągnięcia i owoce pracy tego całego tygodnia. Dziękujemy Panu Bogu za opiekę i również dziękujemy wszystkim za modlitwę i wszelką pomoc w zorganizowaniu tego wspaniałego czasu. Do zobaczenia w następnym roku! (Może wtedy spotkamy się z Mojżeszem?)

P.S. Za zdjęcia dziękujemy ks. Władysławowi oraz organistce Tani. Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie parafii na Facebooku.

 


XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici