logo
Aktualności

W poszukiwaniu SKARBU w rybnickich parafiach

"Oprócz obfitości rekolekcji w naszym Zespole Szkół Urszulańskich, miałyśmy też okazję skorzystać z zaproszenia poprowadzenia rekolekcji w dwóch rybnickich parafiach" - piszą do nas siostry z Rybnika.

Wspólnie z dziećmi i młodzieżą w Chwałowicach i Niewiadomiu próbowaliśmy odkryć istotę okresu przygotowującego nas do wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Udało nam się zobaczyć, że to my jesteśmy dla Boga największym Skarbem: kocha nas, okazuje nam swoją dobroć i poszukuje nas, kiedy błądzimy nawet za cenę Swojej śmierci. Chociaż tak często nie udaje nam się być blisko Jezusa, nie ma momentu, w którym On męczyłby się nami. Dzięki temu, że jest dla nas Dobrym Pasterzem i Ukochanym Ojcem, możemy odkryć, że On też pragnie być dla nas drogocennym SKARBEM.

Jesteśmy wdzięczne, że miałyśmy okazję poznać inne szkolne społeczności Rybnika i dzielić Dobrą Wiadomością o Ratunku (zbawieniu), jaki znajdujemy w naszym jedynym Skarbie - Jezusie Chrystusie.

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici