logo
Aktualności

WSPÓLNOTOWE PIELGRZYMOWANIE DO ŚW. JÓZEFA

W środę 19 maja, w Roku Św. Józefa, wspólnota sióstr w Częstochowie wybrała się na wspólnotowe pielgrzymowanie do Sanktuarium Św. Józefa Oblubieńca NMP w Częstochowie-Rakowie. Opiekunem duchowym pielgrzymki był przyjaciel wspólnoty - ks. Kazimierz Bednarski. Po przybyciu do świątyni zostałyśmy bardzo serdecznie przywitane przez Księdza Proboszcza Marka Kundzicza, a następnie uczestniczyłyśmy w nabożeństwie majowym i modlitwach ku czci św. Józefa, a później we Mszy Św. W czasie Eucharystii czynnie zaangażowałyśmy się w liturgię, a ks. Kazimierz został poproszony o wygłoszenie kazania. Po liturgii ks. Proboszcz podarował nam prezent – kopię obrazu przedstawiającego św. Józefa, który znajduje się w ołtarzu głównym.

W tym samym dniu jedna z sióstr naszej wspólnoty wybrała się w inne miejsce, by uczcić św. Józefa - do Narodowego Sanktuarium w Kaliszu. Tym sposobem wysyłałyśmy nasze intencje - za Jego przyczyną - do Nieba z różnych części Polski, ufne w Jego potężne wstawiennictwo.

 

XI Niedziela Zwykła

Przypowieść o ziarnku gorczycy uczy, aby nie sądzić według pozorów. Bóg zawsze działa pośród nas według swojego, dla nas czasem niezrozumiałego, planu. On daje czas na dojrzewanie spraw Bożych w sercu ludzkim i prowadzi właściwą drogą do swojego królestwa, gdzie jest miejsce i schronienie dla każdego.

 

 

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici