logo
Aktualności

Uroczystość św. Anieli Merici – okolicznościowy list s. Susan Flood, przełożonej generalnej

Siostrom z naszej prowincji i urszulankom na wszystkich kontynentach życzymy otwartego serca na przyjęcie łask, którymi Duch Święty obdarzy nas za wstawiennictwem naszej Założycielki, św. Anieli Merici.

To the sisters of our province and to Ursulines throughout all the continents, we wish an open heart to welcome the graces which the Holy Sprit will bestow on us through the intercession of our Foundress, St. Angela Merici.

 

 

                                     

 

 

Rzym, 20 stycznia 2021

Moje Drogie Siostry,

Ten list z okolicznościowymi życzeniami dotrze do Was w dniach poprzedzających uroczystość św. Anieli. Chociaż zawsze jesteśmy świadome jej obecności pośród nas, to w dniu 27 stycznia doświadczamy tego w szczególny sposób. Dobrze wiemy, że w tym czasie na całym świecie wiele naszych sióstr spotyka się, realnie lub wirtualnie, w małych lub większych grupach, na modlitwę
i wspólnotowe świętowanie.

Sposoby świętowania w poszczególnych wspólnotach i prowincjach będą bardzo różne. Będą one jednak wyrażać i umacniać nasze „pokrewieństwo”, ten szczególny dar, który jest naszym wspólnym udziałem, ponieważ jesteśmy córkami św. Anieli.

Pod wieloma względami, nasza epoka ma wiele wspólnego z czasem, w którym żyła Aniela.
W ostatnich tygodniach przypomniały mi jej słowa z rady siódmej: W tych niebezpiecznych czasach, nawiedzonych zarazą

Wiemy, że kobiety i mężczyźni z Brescii przychodzili do Anieli po wsparcie, radę i słowo mądrości. Dziś nadal stoimy w obliczu niebezpieczeństw i chorób, niepokojów i podziałów politycznych,
a także obaw i niepewności, będących konsekwencjami tych wydarzeń. Zastanawiam się, jakie słowa mądrości Aniela miałaby dla nas w 2021 roku ?

Bardzo lubię nietypowy wizerunek Anieli, który zamieszczam w tym liście. Jest to mała kopia większej rzeźby znajdującej się w ogrodzie szkoły Brescia House w Johannesburgu. Zdjęcie oryginalnej, naturalnej wielkości figury można znaleźć na stronie internetowej Prowincji Południowej Afryki (https://ursulinesouthernafrica.jimdofree.com/). Mała jej kopia towarzyszy nam obecnie w sali spotkań Rady Generalnej.

Być może ten obraz zachęci nas do ponownego wsłuchania się w zaproszenie Anieli, by z nią przez chwilę posiedzieć. Podziękujmy za jej ducha, którego wszystkie po niej odziedziczyłyśmy. Podzielmy się z nią naszymi troskami i obawami o siebie, o nasze siostry i nasz świat. Niech nas zachęci do otwartości i hojności w stosunku do każdej osoby, którą spotykamy w życiu codziennym. Niech nas pobudza do wysiłku wychodzenia poza granice, które sobie wyznaczyłyśmy. I wsłuchajmy się z uwagą w mądrość, którą nam przekazuje. Słowo, które powie do Ciebie, będzie inne niż to, którym się ze mną podzieli. Jestem jednak przekonana, że w słowach skierowanych do każdej z nas rozpoznamy jej głęboką wiarę, radosną nadzieję oraz jej troskę i szacunek. I wiem, że ona poprowadzi każdą z nas do Jezusa - nie znajdziecie innego schronienia poza ucieczką do stóp Jezusa Chrystusa.

Z miłością do każdej z Was,

s. Susan Flood osu

Św. Aniela - filmik>>>

escape room >>>

 

 

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici