logo
Aktualności

Uroczystość św. Anieli Merici

„ … w przededniu naszej uroczystości, ale też przed Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, zachęcam każdą z Was do wejścia w modlitwę św. Anieli. Razem z Nią prośmy dla siebie o „serca rozpalone miłością”, o „…żywą wiarę i nadzieję”, abyśmy mogły jak najowocniej przeżywać swoją konsekrację Bogu” – czytamy w liście s. Iwony Skorupy, przełożonej prowincjalnej.

Jest on zaproszeniem do refleksji nad miejscem i rolą modlitwy w życiu urszulanki. Dla naszej Założycielki modlitwa była „podstawowym środkiem nawiązywania i podtrzymywania więzi z Jezusem”
i wypływała z potrzeby kobiecego serca zakochanego w Jezusie.

Zachęcamy do medytacji i refleksji razem ze św. Anielą, wsłuchując się i rozważając jej słowa modlitwy.

artykuł >>>

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici