logo
Aktualności

Tydzień Serviam w służbie kształtowania tożsamości urszulańskiej

„Najważniejsze jest przekazanie uczniom i nauczycielom urszulańskiego ducha” – mówi s. Agnieszka Młynarczykowska i dlatego też już na początku swojego dyrektorstwa powołała do istnienia zespół zadaniowy Serviam.  W tym roku już po raz trzeci zorganizował on Tydzień Serviam. Odbywał się w dniach od 20 do 24 stycznia pod hasłem: „Całe ich zachowanie, czyny i słowa niech będą wyrazem miłości”. Zaczerpnięte z pism św. Anieli zostało wybrane jako temat wiodący na rok szkolny 2019/2020. 

Tydzień Serviam był okazją do przemyślenia znaczenia tematu wiodącego. Jakie zachowania, jakie czyny i słowa wyrażają miłość w codzienności? Okazuje się, że uczniowie i ci starsi, i ci młodsi doskonale wiedzą, co robić, aby wyrażać miłość bliźniego w domu i w szkole. Jeśli czasami brakuje jej w przyjmowanych  przez nich postawach, to wcale nie przez brak teoretycznych podstaw, co sami z lekkim zawstydzeniem przyznają. 

W kontekście zbliżającej się Uroczystości św. Anieli uczniowie zostali zaproszeni do pochylania się nad wybranymi fragmentami jej pism. Młodszych wychowawcy zaprosili do kolorowania malowanek przedstawiających sceny z życia św. Anieli. Starsi musieli wysilić się bardziej – uruchomiając kreatywność i wyobraźnię, zaprezentować  co wynieśli ze swojej lektury w formie Przepisu na … według św. Anieli. Trzeba przyznać, że byli bardzo pomysłowi, czego  zilustrowaniem jest chociażby  przepis na posłuszeństwo rodzicom stworzony przez jedną z grup. Jakich składników należy użyć? Nieodzowny jest: szacunek, zaufanie, pokora, autorytet rodzicielski, miłość oraz szczypta cierpliwości i wyrozumiałości. Wszystko to trzeba umiejętnie wymieszać.  

Tydzień Serviam zachęcał nie tylko do refleksji, ale również do działania. W ramach podpowiedzenia, jak można konkretnie służyć drugiemu człowiekowi na co dzień, zaproszone zostały do szkoły Anita Morga i Magdalena Szydełko z Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” otaczającej swoją opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie zobaczyli jak mogą wesprzeć fundację nie tylko finansowo, ale włączając się w wolontariat. 

Nie z mniejszym entuzjazmem niż przed rokiem uczniowie wraz z wychowawcami podjęli inicjatywę  Café Serviam.  Ponadto przygotowywali własnoręcznie kanapki dla ubogich, które trafiły do klasztornej furty, każdego dnia wspierającej biednych przysłowiową kromką chleba. Starsi uczniowie prowadzili zabawy dla młodszych koleżanek i kolegów. Wszyscy zaangażowali się w coś.

Mówienia o potrzebie służby w codziennych relacjach nigdy za wiele, tak samo jak organizowanie akcji pokazujących, jak ją nieść. Tydzień Serviam to okazja, by przypominać o tym, co powinno stać się stałą praktyką i powracać do ideałów, które wskazała św. Aniela Merici. 

s. Edyta Kapica OSU

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici