logo
Aktualności

Trzymajcie się mocno Słowa Życia

Wobec tego, co wokół nas i w nas się dzieje „trzymajmy się mocno Słowa Życia” (Flp 2, 16). Ono ma w sobie moc przemiany naszych serc i przeprowadzenia nas przez „ciemną dolinę”, przez którą może niejeden z nas przechodzi? 

Jest to szczególny czas dawania świadectwa o Bogu, który jest MIŁOŚCIĄ! Przylgnijmy całym sercem do Niego, bo jest naszym POKOJEM. Boża miłość, która będzie przez nas promieniować potrafi dokonać wielkich rzeczy. Bez rozgłosu, przez drobne gesty życzliwości, przez wytrwałą modlitwę – możemy dokonać wielkich rzeczy. ”Musimy walczyć nie przeciw ludziom, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchom zła na niebiosach”. (Ef 6,12)

Swoim świadectwem życia pokażmy do Kogo należymy, Kto jest naszym Panem i pod jakim sztandarem stoimy, dobra czy zła? Jezus Chrystus, Pan życia i śmierci! „…wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”. (Hbr 13,8)

Łączmy się w modlitwie o pokój i wprowadzajmy pokój w nasze „tu i teraz”. 

 

MODLITWA O POKÓJ    (na motywach Listu do Efezjan] 

Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca,
byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników,
a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu,
a także w tym domu, który ma na imię Polska.

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie,
i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa,
które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany;
pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia,
wokół których odbudujemy naszą wspólnotę.
Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii
poprowadź nas do osób chorych i starszych,
tych, którzy przebywają na kwarantannie
i tych, którzy opłakują swoich zmarłych.
Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego,
kto w obecnym sporze zabiera głos.

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy,
sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany –
znajdź drogę do każdego z nas,
wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem.
I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen

s.J

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici