logo
Aktualności

Szopki s. Anny Rosy Porro

Dobrze znane są nam artystyczne zdolności s. Anny Rosy Porro z Włoch. Tym razem możemy podziwiać je w wykonanych przez nią szopkach bożonarodzeniowych.

 

Adoracja Tajemnicy
Na tegoroczne Boże Narodzenie s. Anna Rosa Porro OSU z Włoch wykonała serię szopek z kamieni, które znalazła nad morzem w Fondi. W artystyczny sposób połączyła to, co stworzyła natura, naturalne kształty małych kamieni i ukryła w swojej pracy duchowe przesłanie.

Refleksja na temat szopki wykonanej z kamieni
Adoracja Tajemnicy to jej tytuł.  Na górze, trzy kamienie, jeden w kształcie serca. Jest to symbol Trójcy Przenajświętszej, która posyła z nieba swojego Syna, Jezusa, nasze zbawienie, aby napełnił nas swoim Duchem Świętym i wprowadził w nowe życiu. Na dole, Święta Rodzina, promieniująca światłem, zaprasza nas do adorowania Bożego Dzieciątka! BOŻE NARODZENIE!

"Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony" (1 P 2,6). Co za ogromny przywilej! Sam Bóg przychodzi, aby w nas mieszkać. Przychodzi, aby przemienić nasze serce z kamienia w serce z ciała, aby uczynić z nas żywy kamień swojej świętej świątyni. "Nie bójcie się, Ja jestem z wami."

BOŻE NARODZENIE! Możemy tylko dziękować Bogu za wszystko, co stawia na naszej drodze jako bodziec do naszego działania i naszego bycia oraz za to, że Jego obecność pomaga nam wydobyć z nas skarb, który On sam w nas mądrze umieścił. Piękno stworzenia i ponownego stwarzania!

Panie, bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą (Ps 30, 2-4)  

Pozwól mi wejść w otchłań Twojej boskiej miłości i do mojego domu postawionego na skale, którą jest Chrystus Jezus. Złóż w moim sercu ludzi i historię, którą mi dajesz... Urodziliśmy się, aby dać imię zbawieniu, na które wszyscy czekają, aby je przyjąć i ofiarować światu EMMANUELA!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
S. Anna Rosa

Wyjaśnienie szopki, którą otrzymała Rada Generalna, ułożonej
z kamieniami z Fondi n
ośmiokątnej drewnianej płycie

Na górze znajduje się siedem serc: siedem darów Ducha Świętego,
które pomagają nam wejść w tajemnicę Boga Wcielonego,
Dziecka z Betlejem, Emmanuela.

U dołu znajduje się szopka, a wyżej znajdują się wszystkie osoby
z Rady Generalnej... w adoracji Tajemnicy, wszystkie myślące
o ósmym dniu, który nas czeka, o nowym życiu, które zaczyna się
tutaj i znajdzie swoje wypełnienie w niebie.

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia