logo
Aktualności

Święci zostają w sercu i pamięci!

27 stycznia urszulanki na całym świecie obchodzą Uroczystość swojej Świętej Założycielki. Zapraszamy do łączenia się z całą rodziną urszulańską w radości świętowania i do wdzięczności Bogu za dar św. Anieli dla Kościoła.

Święta Aniela Merici.

Kim była święta z przełomu XV-XVI wieku, która zapoczątkowała nową drogę dla kobiet pragnących naśladować Chrystusa? Była pełną życia, niezwykle mądrą, wyprzedzającą swoją epokę kobietą, a jednocześnie osobą bardzo zwyczajną, prostą, pokorną, ofiarną i szlachetną.

Jej bliska więź z Bogiem i miłość do Niego promieniowała na otoczenie i powodowała, że wszyscy chcieli się z nią spotykać i przebywać w jej towarzystwie. Była pełna wdzięczności, radości i pokoju. Dzisiaj jest dla nas znakiem, wskazując nam, jak wprowadzać pokój, zgodę i jedność w naszym rozdzielonym i cierpiącym poprzez konflikty zbrojne świecie. 

Wszystkim osobom, którym bliska jest św. Aniela, życzymy, abyśmy tak jak ona, byli pełni wiary i ufności, żarliwi w miłości i w dobrych uczynkach oraz zawsze wdzięczni za dar życia i powołania.

NIECH NAS WIĄŻE WĘZEŁ MIŁOŚCI!

II Niedziela Wielkiego Postu

Na Taborze Jezus objawia się w Bożym, nadprzyrodzonym świetle, a nie tylko w blasku naturalnego światła, które Go z zewnątrz opromienia. Blask nadprzyrodzony przenika również szaty Chrystusa.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici