logo
Aktualności

Św. Aniela Merici w Ivano-Frankivsku

W uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada 2019 r., przy okazji odpustu w parafii Chrystusa Króla w Ivano-Frankivsku na Ukrainie miało również miejsce ważne wydarzenie dla naszej urszulańskiej wspólnoty. Ksiądz Dziekan Kazimierz Halimurka, który przewodniczył uroczystej Mszy, po jej zakończeniu poświęcił obraz św. Anieli.

Jest to kopia obrazu M. Jolanty Woronieckiej, wykonana przez artystkę z Rzeszowa, p. Wiolettę Błażej. Obraz został ufundowany przez p. Marka Koprowicza i jego matkę p. Emilię Koprowicz. W uroczystości poświęcenia wzięły udział siostry ze wspólnot w Ivano-Frankivsku i Kołomyi, jak również fundatorzy i autorka obrazu.

Obraz do parafii przybył jeszcze w lipcu, ale dopiero teraz znalazł swoje stałe miejsce na ścianie w bocznej nawie kościoła. Relikwie św. Anieli zostały umieszczone w ramie obrazu. Rama natomiast jest wspólnym dziełem ks. Proboszcza Władysława Iwaszczaka oraz jego ojca Jana.

Od stycznia bieżącego roku, kiedy to otrzymaliśmy relikwie św. Anieli, w naszej parafii rozwija się jej kult. Każdego 27 dnia miesiąca jest odprawiana Msza św. w intencjach składanych przez wiernych za jej wstawiennictwem. Coraz więcej ludzi interesuje się postacią św. Anieli, prosi o jej obrazki czy modlitwy do niej. Zamierzamy więc w najbliższej przyszłości opracować krótki modlitewnik z jej biografią i cytatami z Pism, nowenną, litanią i innymi modlitwami. Niech to służy większej chwale Bożej i zbawieniu dusz.

s. Olena Nevinska osu

II Niedziela Zwykła

Co jest priorytetem w moim życiu? Czy szczerze szukam Boga, który jest największym wiecznie trwającym dobrem? Czy zauważam człowieka, który potrzebuje pomocy i dostrzegam  obecnego w nim Chrystusa? Jakie skarby gromadzę dla siebie w niebie, gdzie mól nie niszczy ani złodziej nie włamuje się i kradnie?

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici