logo
Aktualności

Św. Aniela Merici w Ivano-Frankivsku

W uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada 2019 r., przy okazji odpustu w parafii Chrystusa Króla w Ivano-Frankivsku na Ukrainie miało również miejsce ważne wydarzenie dla naszej urszulańskiej wspólnoty. Ksiądz Dziekan Kazimierz Halimurka, który przewodniczył uroczystej Mszy, po jej zakończeniu poświęcił obraz św. Anieli.

Jest to kopia obrazu M. Jolanty Woronieckiej, wykonana przez artystkę z Rzeszowa, p. Wiolettę Błażej. Obraz został ufundowany przez p. Marka Koprowicza i jego matkę p. Emilię Koprowicz. W uroczystości poświęcenia wzięły udział siostry ze wspólnot w Ivano-Frankivsku i Kołomyi, jak również fundatorzy i autorka obrazu.

Obraz do parafii przybył jeszcze w lipcu, ale dopiero teraz znalazł swoje stałe miejsce na ścianie w bocznej nawie kościoła. Relikwie św. Anieli zostały umieszczone w ramie obrazu. Rama natomiast jest wspólnym dziełem ks. Proboszcza Władysława Iwaszczaka oraz jego ojca Jana.

Od stycznia bieżącego roku, kiedy to otrzymaliśmy relikwie św. Anieli, w naszej parafii rozwija się jej kult. Każdego 27 dnia miesiąca jest odprawiana Msza św. w intencjach składanych przez wiernych za jej wstawiennictwem. Coraz więcej ludzi interesuje się postacią św. Anieli, prosi o jej obrazki czy modlitwy do niej. Zamierzamy więc w najbliższej przyszłości opracować krótki modlitewnik z jej biografią i cytatami z Pism, nowenną, litanią i innymi modlitwami. Niech to służy większej chwale Bożej i zbawieniu dusz.

s. Olena Nevinska osu

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici