logo
Aktualności

Spotkanie sióstr juniorystek z Europy w Tours

Coroczne europejskie spotkania junioratu stały się już stałym elementem wakacyjnych miesięcy. W tym roku my – juniorystki z Chorwacji, Francji, Słowacji, Słowenii i Polski, wraz z siostrami odpowiedzialnym za naszą formację, spotkałyśmy się w dniach 5-12 sierpnia 2019 w Tours (Francja) – miejscu urodzenia św. Marii od Wcielenia Guyart – Martin – urszulanki, pierwszej kobiety misjonarki zwanej Matką Kościoła Kanadyjskiego.

W czasie tych sierpniowych dni miałyśmy okazję nie tylko pogłębić swoją wiedzę o Świętej, ale także chodzić tymi samymi drogami, dotykać tych samych miejsc,  a niektóre z nas mogły nawet mieszkać w domu, gdzie niegdyś znajdował się urszulański klasztor. Pielgrzymowanie szlakami Marii, zagłębianie się w jej duchowość i Pisma pozwalało lepiej zrozumieć zarówno jej heroiczne zawierzenie, jak i ogromną odwagę oraz zapał apostolski wyrażające się choćby w słowach: „Duch Jezusa przenosił mnie do Indii, Japonii, Ameryki, na wschód i na zachód (…) do całej zamieszkałej ziemi, gdzie żyły dusze rozumne. Pragnęłam pozyskać je dla Jezusa Chrystusa”. 

Tygodniowe spotkanie wypełniały wspólna modlitwa, dzielenie, rekreacja, zwiedzanie pięknych miejsc, a nawet odrobina pracy i to nie tylko w gronie juniorystek, ale wraz z niezwykle otwartymi, gościnnymi i kochającymi Siostrami ze Wspólnoty w Tours.

Swój dom i swoje serca otworzyły dla nas także Siostry z sąsiedniej Wspólnoty w Beaugency, gdzie znajdują się ogromne i bezcenne archiwa dokumentujące dzieje francuskich urszulanek od początków XVII w. To doświadczenie pozwoliło nam głębiej wniknąć w historię naszych Prowincji i Wspólnot, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż wiele pierwszych domów w Europie Środkowo – Wschodniej było bądź to fundowanych przez wspólnoty francuskie, bądź przyjmowało ich Konstytucje. 

Tydzień we Francji minął bardzo szybko. Czekamy więc na kolejny, w innym miejscu i w innym składzie – uboższym, bo trzy z nas złożyły śluby wieczyste i nie będą już uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, a jednocześnie bogatszym, ponieważ dołączą do nas dwie siostry po pierwszej profesji.

Wdzięczne za dar spotkania mamy nadzieję, że wstawiennictwo św. Marii od Wcielenia oraz to, co zabrałyśmy w naszych sercach będzie nas umacniać w zbliżającym się już nowym roku szkolnym i akademickim.

 

s. Rita Szymanowska OSU i s. Monika Tropper OSU

X Niedziela Zwykła

Jezus był postacią kontrowersyjną od początku swojej działalności apostolskiej. Do Chrystusa garnęli się ludzie, którzy szczerze słuchali Jego nauczania, chorzy, aby odzyskać zdrowie czy uwolnienie z mocy złego ducha. Oni uwierzyli w boskie posłannictwo Jezusa.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici