logo
Aktualności

Spotkanie „rocznikowe”

W dniach 24-25 września 2021 r. odbyło się spotkanie „rocznikowe” sióstr, które złożyły I profesję w 1988 r. w Bardzie.

Mija 36 lat, gdy rozpoczęłyśmy urszulańską drogę powołania. Do dnia dzisiejszego, za łaską Bożą, dotarło nas 8 sióstr (s. Halina Filipek, s. Maria Anna Gargasz, s. Bogusława Kalinowska, s. Emmanuela Klich, s. Teodozja Kościółek, s. Rut Kowalczyk, s. Gertruda Olszowska, s. Elżbieta Struzik) zaangażowanych w różnych misjach i dziełach apostolskich.

W dniach 24-25 września br., w Krakowie miałyśmy radość, by spotkać się razem, pomodlić się, podzielić, posiedzieć, pogawędzić i powspominać… Decyzja o spotkaniu w Krakowie zapadła spontanicznie i szybko, gdy dowiedziałyśmy się o nieplanowanym wcześniej przyjeździe do Polski s. Bogusławy Kalinowskiej. Siostra zmienia w tym roku wspólnotę: żegna się z Chile i jedzie do wspólnoty w Wenezueli, do Caracas przez … Polskę.

Nie wszystkie mogłyśmy w tych dniach przybyć do Krakowa, ale mogłyśmy się prawie wszystkie połączyć on-line i w ten sposób zobaczyć się i usłyszeć. Dziękujemy Bogu za siebie nawzajem, za misje, które pełnimy – każda na swoim odcinku, za drogę, którą przebyłyśmy i polecamy się wzajemnie w modlitwie, z tym wszystkim, co przed nami. Każda ma swoje wzloty i upadki, ale pozostaje radość i zaszczyt służenia Bogu – Panu naszemu i bycie Jego skromnym narzędziem w tym świecie, w Kościele, we wspólnocie urszulańskiej.

Dobrze było pobyć chwilę insieme, ucieszyć się sobą, mając nadzieję na kolejne spotkanie w przyszłości, np. podczas kolejnej wizyty s. Bogusławy w Polsce.

Dziękujemy wspólnocie krakowskiej za gościnne przyjęcie.

 

s. Maria Anna Gargasz osu

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia