logo
Aktualności

„Sierczańskie Nutki” dla nowego Błogosławionego

Ciągle jeszcze żyjemy beatyfikacją ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przykładem tego może być spotkanie zorganizowane przez Klub Przyjaciół Wieliczki, które odbyło się 29.09 br. w Wieliczce, w ramach cyklu „Wieliczka – Wieliczanie”,
„Stefan Wyszyński (1901 – 1981). Ojciec narodu polskiego. Błogosławiony na nasze czasy” – brzmiał jego temat. W programie spotkania znalazły się prelekcja Piotra Stefaniaka, historyka z Krakowa, prezentacja jego książki pt. „Kardynał Stefan Wyszyński. Człowiek, który prowadził Kościół i Naród ku wolności” oraz czas na wspomnienia i dyskusję. Program obejmował  również występ „Sierczańskich Nutek” – scholi prowadzonej przez s. Rafaelę Puzio przy naszej parafii w Sierczy. Dzieci przedstawiły montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez s. Rafaelę, na który złożyły się teksty Błogosławionego Kardynała przeplatane tradycyjnymi pieśniami i piosenkami religijnymi.

Występ scholii został przyjęty bardzo pozytywnie, prowadząca spotkanie i jego uczestniczy wyrażali wdzięczność za obecność i zaangażowanie najmłodszego pokolenia w tego typu wydarzenie.

 „Sierczańskie Nutki” powtórzą w najbliższym czasie swój program dla ludzi z naszej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici