logo
Aktualności

S. Viktoriia przyjęta do nowicjatu

Stało się!
W sobotę na dobre pożegnałyśmy naszą postulantkę. W miarę cicho i spokojnie. Już nigdy nikt o niej nie powie "nasza postulantka", nikt, bowiem 4 września s. Viktoriia została przyjęta do międzynarodowego nowicjatu w Rzymie.
Na porannej mszy świętej kapłan poświęcił medalik, na którym widnieją podobizny św. Anieli i św. Urszuli, białą zasłonę, która będzie przypominała Siostrze każdego dnia, że pragnie należeć do Chrystusa. Natomiast kilka godzin później w kaplicy, w obecności naszej Przełożonej Generalnej - s. Susan, jej Rady oraz międzynarodowej wspólnoty, s. Viktoriia wyraziła swoje pragnienie dzielenia z nami swego życia - podążania za Chrystusem drogą rad ewangelicznych w naszym Zgromadzeniu. Z radością odpowiedziałyśmy na jej pragnienie, przyjmując ją tym samym oficjalnie do nowicjatu. Siostra otrzymała również nasze Konstytucje w języku polskim i angielskim oraz Pisma naszej Założycielki św. Anieli - w języku angielskim.
Razem z s. Viktoriią została przyjęta s. Amelie z Francji. 

Niech nasze modlitwy wspierają obie siostry w drodze, którą wybrały! Niech Jezus będzie ich jedynym Skarbem! 

s. Wioletta Adamczak

 

 

XXIV Niedziela Zwykła

Gdy Jezus poznał różne opinie o sobie, zapytał swoich uczniów:  A wy za kogo Mnie uważacie?

 

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia