logo
Aktualności

S. Tetiana Lesiuk wybrana na II kadencję

W dniach 25-28 października 2021 r. w Berdyczowie (Ukraina), w domu sióstr honoratek, odbyło się zebranie Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich. Wzięła w nim udział również s. Tetiana Lesiuk, która od trzech lat jest jej członkinią.

W pierwszym dniu miało miejsce  spotkanie z p. Magdaleną Kaczmarek z Kirche in Not, w czasie którego  wyjaśniła, jak działa ta organizacja i w jakich sprawach można się do niej zwracać o pomoc finansową. Następnie dojechał nuncjusz apostolski, abp Visvaldas Klubokas, który 7 września rozpoczął soją misję na Ukrainie. Po powitaniu go przez bp Edwarda Kawę, odpowiedzialnego za siostry na Ukrainie i przewodniczącą Konsulty, s. Olenę Bys (Zgromadzenie Sióstr od Aniołów) była sprawowana Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej. Po Eucharystii,  przed cudownym obrazem Maryi, wykonano pamiątkowe zdjęcie. 

Po obiedzie Nuncjusz miał konferencję, w której przywołał  w skrócie nauczanie papieża Franciszka na temat życia konsekrowanego  – mówił o 7  wyzwaniach, z jakimi ono musi się teraz mierzyć. Wieczorem bp Edward Kawa odniósł się do sytuacji, w jakiej obecnie  żyjemy. Posłużył się w tym perykopą ewangeliczną o niewidomym Bartymeuszu. 

W następnym dniu przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z ostatnich 3 lat działalności Konsulty, po czym  odbyły się wybory nowej Konsulty. Na druga kadencję zostały wybrane: przewodnicząca, s. Olena Bys oraz doradczynie s. Renata Nuckovska i s. Tetiana Lesiuk. W skład Konsulty weszły dwie nowe członkinie - s. Ludmiła (sercanka bezhabitowa) i s. Edyta (sercanka). Siostry zostały przywitane kwiatami. 

W ostatnim dniu spotkania dojechał bp Aleksander Jazlowiecki z Kijowa, który przybliżył zebranym sprawę trwającego Synodu. Spotkanie Konsulty zakończył wspólny obiad. 

s. Tetiana Lesiuk OSU

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici