logo
Aktualności

SZKOŁA ANIMATORA BIBLIJNEGO ze św. Janem

W dniach 4 -6 lutego 2022 roku zapraszamy osoby, które pragną poznać klucze do otwierania Pisma Świętego, chcą nauczyć się jak je stosować i wprowadzać w nie innych. W tych dniach będziemy zbliżać się do Ewangelii św. Jana, aby głębiej poznać i pokochać Jezusa i móc Go wierniej naśladować. 

Rekolekcje prowadzą: s. dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU (UPJP2), dr Beata Urbanek (UŚ)

  • termin: 4 - 6 lutego, 2022
  • rozpoczęcie: 04.02. o godz. 18:30 
  • zakończenie: 06.02. po obiedzie, ok. godz. 14:00 
  • miejsce: klasztor Sióstr Urszulanek UR, Kraków, ul. Starowiślna 9
  • zapraszamy: siostry zakonne, liderów grup modlitewnych, młodzież studiującą i pracującą
  • zgłoszenia: urszulankajana@gmail.com (lub telefonicznie 728 891 144  - do 30 stycznia)
  • prosimy wziąć ze sobą Pismo święte i notatnik

PLAN SPOTKANIA:

 

Piątek

18.30 - Wprowadzenie – Żywe jest słowo Boże i skuteczne

19.00 - kolacja

20.00 - Ogólne wprowadzenie do Ewangelii św. Jana

 Perykopa I: Przyjście Słowa J 1,1-18

 Modlitwa w ciszy

 

Sobota

 8.00  - Eucharystia

              śniadanie

 9.15  - Wykład i ćwiczenie: Zasady interpretacji Pisma Świętego

11.00 - Perykopa II: Świadectwo 1,19-34

 Modlitwa w ciszy

12.30 - obiad

14.30 -  Metody pracy ze słowem Bożym

16.00 -  Perykopa III: Poszukiwanie i spotkanie 1,35-51

 Modlitwa w ciszy

18.00 -  kolacja

19.00 -  Celebracja słowa Bożego – teoria i praktyka

 

Niedziela

8.00 -   śniadanie

9.00 -   Eucharystia

10.15 - Perykopa IV: Objawienie 2,1-11 (B.U)

 Modlitwa w ciszy

12.00 -  Pieśni hebrajskie + Pytania/dzielenie się

            - obiad

XIII Niedziela Zwykła

Pójście za Jezusem domaga się całkowitego oddania i zaangażowania w sprawy królestwa Bożego. Głoszenie Dobre Nowiny staje się głównym celem i zajmuje pierwsze miejsce w życiu ucznia Chrystusowego, który musi porzucić dawne życie, pozostawić wiele, rezygnować z osobistych planów i układów na dobre, wygodne i bezpieczne życie.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici