logo
Aktualności

SPOTKANIE URSZULAŃSKICH JUNIORATÓW EUROPY I AFRYKI

Dnia 8 maja odbyło się spotkanie online junioratów Europy i Afryki. Uczestniczyło w nim około 40 sióstr z: Chorwacji, Czech, Francji, Kenii, Polski, Senegalu i Słowacji. Gospodarzem wirtualnego spotkania była Prowincja Polska, dlatego na początku przełożona prowincjalna, s. Iwona Skorupa, przywitała wszystkich.

Następnie przesłanie do młodych sióstr skierowała przełożona generalna, s. Susan Flood. Siostra podkreśliła, że jest to międzykontynentalne spotkanie, którego pewnie nie byłoby, gdyby nie pandemia. Zauważyła, że możemy w tym dostrzec błogosławione owoce tego trudnego czasu - nauczyłyśmy się sobie radzić w kryzysowej sytuacji.
W swoim przesłaniu mówiła o Duchu Świętym, który jest tak ważny dla Kościoła i świata, dla każdej z nas jak powietrze, jak oddech. Zachęciła też każdą z nas, jako kobietę  konsekrowaną,  do wnoszenia życia do każdej ludzkiej wspólnoty.
Drugą cześć spotkania wypełniła swoją konferencją s. Armida Veglio OSU. Siostra w niezwykle interesujący i nowy sposób ukazała św. Anielę Merici i jej miłość do Kościoła, jej postawy wobec skandali, które działy się w Kościele w jej czasach. W trakcie spotkania było również miejsce na dzielenie się refleksjami i zadawanie pytań prelegentce.
Spotkanie zakończyło się w duchowej radości, z poczuciem przynależności do ponadnarodowej wspólnoty urszulanek Unii Rzymskiej.

s. Natalia Zdunek OSU

XI Niedziela Zwykła

Przypowieść o ziarnku gorczycy uczy, aby nie sądzić według pozorów. Bóg zawsze działa pośród nas według swojego, dla nas czasem niezrozumiałego, planu. On daje czas na dojrzewanie spraw Bożych w sercu ludzkim i prowadzi właściwą drogą do swojego królestwa, gdzie jest miejsce i schronienie dla każdego.

 

 

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici