logo
Aktualności

Rodzinne spotkanie w Częstochowie

W dniach 3 – 5 marca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie członków naszych Rodzin.  Jak zwykle towarzyszyła mu ciepła, po prostu rodzinna atmosfera.  Każda z osób była witana i przyjmowana z radością. 

Nasze bycie razem rozpoczęliśmy od Drogi Krzyżowej. Do modlitwy wykorzystaliśmy rozważania papieża Benedykta XVI. Potem zgodnie z planem odmówiliśmy nieszpory i  udaliśmy na kolację. Podczas wieczornego spotkania wysłuchaliśmy wywiadu ks. Krzysztofa Wonsa SDS z o. Innocenzo Gargano OSB Cam. Ojciec dzielił się swoją historią życia i wczesnymi pragnieniami oddania się Bogu na drodze kapłaństwa. Było to dla nas cenne spotkanie z tajemnicą mocy i skuteczności Słowa. 

Sobota była dniem adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i doświadczenia Jego bliskości w Sakramencie Pojednania. Konferencję na temat modlitwy wygłosił o. Szymon Zaufal OSPPE, który potem posługiwał w konfesjonale. Ojciec mówił o istocie modlitwy - o tym, czym ona jest i co czyni z nami, jeśli oddajemy swój czas i siebie Bogu. Zachęcał do szczerych odpowiedzi na pytania: Jak się modlę? O co proszę? Czy są to sprawy, które są prawdziwym dobrem, czy może proszę przede wszystkim o rzeczy drugorzędne. Po obiedzie udaliśmy się na Mszę Świętą w Kaplicy Matki Bożej sprawowaną i intencji naszych Rodzin. Po południu znaleźliśmy jeszcze czas na spotkanie ze Słowem Bożym w formie krótkiej medytacji. Wieczorem była możliwość wyjścia na Jasną Górę. 

Niedziela była czasem podziękowań i okazją do obejrzenia – tradycyjnie już – dobrego filmu na dużym ekranie. Tym razem wybraliśmy film „Odważni”, traktujący we  wzruszający i pouczający sposób o ojcostwie. 

W spotkaniu wzięło udział 40 osób. Wśród nich po raz pierwszy były osoby z rodziny naszych zmarłych już rodzonych sióstr - s. Radosławy i s. Gerwazji. Pan  Hieronim dał piękne, poruszające świadectwo wiary i roli, jaką dwie urszulanki odegrały w całej rodzinie. 

s. Halina Filipek OSU

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici