logo
Aktualności

Rekolekcje 30-dniowe probacji

Grupa 14. sióstr z różnych krajów naszego Instytutu, która swój czas odnowy duchowej i apostolskiej (probację) odbywa w Wiecznym Mieście, wyjechała dziś do Nemi, miejscowości położonej 20 km od Rzymu. W tym pięknym miejscu Siostry będą przeżywać 30-dniowe rekolekcje ignacjańskie – rozpoczną je wieczrem7 stycznia a skończą 7 lutego. To najważniejszy etap ich obecnej formacji. Wspierajmy je naszą modlitwą, by przebywanie sam na sam z Bogiem umocniło je w wierze, nadziei i miłości oraz rozbudziło pragnienie dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem duchowym.

III Niedziela Zwykła

Duch Pański spoczął na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana (Iz 61,1n. 58,6)

 

 

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici