logo
Aktualności

Radość szkoły lubelskiej!

S. Urszula Kupczyk, nauczycielka urszulańskiej szkoły w Lublinie, z nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Ponad 600 nauczycieli i pracowników oświaty odebrało odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody ministra edukacji i nauki oraz nagrody lubelskiego kuratora oświaty. Wręczono je 17 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. 
W gronie wyróżnionych Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty znalazła się nasza S. Urszula Kupczyk! Cieszymy się, GRATULUJEMY i dziękujemy Siostrze za entuzjazm i pasję, z której także i my korzystamy.
SOLI DEO GLORIA!

s. Lucjana Kożak

II Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel nawoływał do nawrócenia na pustyni, nie w wielkich miastach czy w świątyni Jerozolimskiej, gdzie mógł spotkać tłumy pielgrzymów. Nad Jordan przybywali ludzie z różnych miejsc i środowisk, aby go słuchać, wyznawać swoje grzechy i przyjąć jego chrzest w wodach Jordanu. Może byli zniewoleni jego głosem, którego echo rozlegało się bardzo daleko i którego nie zagłuszał hałas i zgiełk miejski czy biznesowe dysputy.

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia