logo
Aktualności

Radość szkoły lubelskiej!

S. Urszula Kupczyk, nauczycielka urszulańskiej szkoły w Lublinie, z nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Ponad 600 nauczycieli i pracowników oświaty odebrało odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody ministra edukacji i nauki oraz nagrody lubelskiego kuratora oświaty. Wręczono je 17 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. 
W gronie wyróżnionych Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty znalazła się nasza S. Urszula Kupczyk! Cieszymy się, GRATULUJEMY i dziękujemy Siostrze za entuzjazm i pasję, z której także i my korzystamy.
SOLI DEO GLORIA!

s. Lucjana Kożak

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici