logo
Aktualności

Radość modlitwy, radość spotkania

W dniach 3-5 lutego 2023, w Częstochowie, odbyła się kolejna Konferencja prowincjalna. Spotkanie rozpoczęło się już 2 lutego czuwaniem „Powołani dla powołanych” na Jasnej Górze. W tym szczególnym dla nas Dniu Życia Konsekrowanego, razem z innymi osobami konsekrowanymi, z jeszcze większą radością i wdzięcznością w sercu modliłyśmy się przed Ikoną Jasnogórskiej Pani. Było to dobre przygotowanie duchowe i wstęp do naszego urszulańskiego spotkania.

Konferencja przebiegała w tej samej dynamice, co poprzednie spotkanie. Poruszane były również zagadnienia, dotyczące twórczego przyjmowania zmian, odczytywania znaków czasu i rozeznania oraz mądrego otwierania się na to, co przynosi codzienność i zmiany w świecie. Siostry, które odpowiedziały na zaproszenie i przyjechały na spotkanie, miały okazję doświadczyć urszulańskiego ducha „INSIEME”, zarówno w pracy, dzieleniu się w grupach, w czasie wspólnej modlitwy, jak i przy stole podczas posiłków oraz w siostrzanych spotkaniach i rozmowach.

Siostry były bardzo twórcze i z wielkim zaangażowaniem podjęły wyznaczone im zadania. Ze szczerością i śmiałością dzieliły się zarówno w grupach, jak i na forum. Mimo wytężonej i wymagającej pracy, wszystkim towarzyszyła wyjątkowa radość, entuzjazm i NADZIEJA. Z pewnością był to owoc Ducha Świętego, Którego nieustannie prosiłyśmy, aby nas prowadził, wskazywał kierunek i napełniał miłością.

s. Jana Krogul OSU

V Niedziela Wielkiego Postu

Przy grobie Łazarza, Jezus wzruszył się i zapłakał. Syn Boży bardzo głęboko przeżywał śmierć swojego oddanego przyjaciela oraz cierpienia Marty i Marii po stracie brata. W Betanii objawia swoje prawdziwe człowieczeństwo. Jest bliski, czuły, współczujący. 

 

 

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici