logo
Aktualności

Radość modlitwy, radość spotkania

W dniach 3-5 lutego 2023, w Częstochowie, odbyła się kolejna Konferencja prowincjalna. Spotkanie rozpoczęło się już 2 lutego czuwaniem „Powołani dla powołanych” na Jasnej Górze. W tym szczególnym dla nas Dniu Życia Konsekrowanego, razem z innymi osobami konsekrowanymi, z jeszcze większą radością i wdzięcznością w sercu modliłyśmy się przed Ikoną Jasnogórskiej Pani. Było to dobre przygotowanie duchowe i wstęp do naszego urszulańskiego spotkania.

Konferencja przebiegała w tej samej dynamice, co poprzednie spotkanie. Poruszane były również zagadnienia, dotyczące twórczego przyjmowania zmian, odczytywania znaków czasu i rozeznania oraz mądrego otwierania się na to, co przynosi codzienność i zmiany w świecie. Siostry, które odpowiedziały na zaproszenie i przyjechały na spotkanie, miały okazję doświadczyć urszulańskiego ducha „INSIEME”, zarówno w pracy, dzieleniu się w grupach, w czasie wspólnej modlitwy, jak i przy stole podczas posiłków oraz w siostrzanych spotkaniach i rozmowach.

Siostry były bardzo twórcze i z wielkim zaangażowaniem podjęły wyznaczone im zadania. Ze szczerością i śmiałością dzieliły się zarówno w grupach, jak i na forum. Mimo wytężonej i wymagającej pracy, wszystkim towarzyszyła wyjątkowa radość, entuzjazm i NADZIEJA. Z pewnością był to owoc Ducha Świętego, Którego nieustannie prosiłyśmy, aby nas prowadził, wskazywał kierunek i napełniał miłością.

s. Jana Krogul OSU

X Niedziela Zwykła

Jezus był postacią kontrowersyjną od początku swojej działalności apostolskiej. Do Chrystusa garnęli się ludzie, którzy szczerze słuchali Jego nauczania, chorzy, aby odzyskać zdrowie czy uwolnienie z mocy złego ducha. Oni uwierzyli w boskie posłannictwo Jezusa.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici