logo
Aktualności

RAZEM w drodze do CELU – spotkanie po latach

W dniach 20 – 22.09 2019 r. odbyło się w Warszawie nasze spotkanie, tzw.  „rocznikowe”. Pierwszą profesję złożyłyśmy w 1998 r. i dopiero teraz udało nam się spotkać, by pobyć razem jako siostry i kobiety, które łączy ta sama … Miłość – Jezus Chrystus. 

Przez 24 lata od wstąpienia Jezus kształtował każdą z nas według swojego zamysłu. Przed laty żadna z nas nie wiedziała, ani nie próbowała nawet odgadnąć, jakimi drogami Pan nas będzie prowadził. Dziś widzimy, że Jego Dzieło Zbawienia realizuje się nieustannie w naszym życiu przede wszystkim przez nasze „fiat” wypowiedziane przed laty i powtarzane każdego dnia na nowo. Jesteśmy wdzięczne za te chwile dzielenia się, wymiany doświadczenia
i po prostu wspólnego bycia RAZEM. Dobrze jest od czasu do czasu poczuć jedność serc bijących  i podejmujących trud dla wspólnego CELU. 

Dziękujemy s. Ewie i siostrom ze wspólnoty warszawskiej za troskę, otwartość
i towarzyszenie nam we wspólnej modlitwie i  radowaniu się.

s. Lucjana Kożak OSU

Wielki Tydzień

Wielki Tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan. Dlatego trzeba otworzyć serce na Światło Chrystusa oraz dla ludzi, aby stali się dla nas bliskimi jak siostry i bracia w rodzinie Bożej.

 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici