logo
Aktualności

RAZEM w drodze do CELU – spotkanie po latach

W dniach 20 – 22.09 2019 r. odbyło się w Warszawie nasze spotkanie, tzw.  „rocznikowe”. Pierwszą profesję złożyłyśmy w 1998 r. i dopiero teraz udało nam się spotkać, by pobyć razem jako siostry i kobiety, które łączy ta sama … Miłość – Jezus Chrystus. 

Przez 24 lata od wstąpienia Jezus kształtował każdą z nas według swojego zamysłu. Przed laty żadna z nas nie wiedziała, ani nie próbowała nawet odgadnąć, jakimi drogami Pan nas będzie prowadził. Dziś widzimy, że Jego Dzieło Zbawienia realizuje się nieustannie w naszym życiu przede wszystkim przez nasze „fiat” wypowiedziane przed laty i powtarzane każdego dnia na nowo. Jesteśmy wdzięczne za te chwile dzielenia się, wymiany doświadczenia
i po prostu wspólnego bycia RAZEM. Dobrze jest od czasu do czasu poczuć jedność serc bijących  i podejmujących trud dla wspólnego CELU. 

Dziękujemy s. Ewie i siostrom ze wspólnoty warszawskiej za troskę, otwartość
i towarzyszenie nam we wspólnej modlitwie i  radowaniu się.

s. Lucjana Kożak OSU

I Niedziela Adwentu

Każdy, w swoim życiu przeżywa własny adwent. Okres ten może niekiedy trwać długo, może być trudny i bolesny. Pojawiają się znaki, które poprzez rożne okoliczności czy wydarzenia wskazują na obecność Jezusa, który nas zauważa, troszczy się o nas i uczestniczy we wszystkich sytuacjach naszego życia.

 

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia