logo
Aktualności

RAZEM w drodze do CELU – spotkanie po latach

W dniach 20 – 22.09 2019 r. odbyło się w Warszawie nasze spotkanie, tzw.  „rocznikowe”. Pierwszą profesję złożyłyśmy w 1998 r. i dopiero teraz udało nam się spotkać, by pobyć razem jako siostry i kobiety, które łączy ta sama … Miłość – Jezus Chrystus. 

Przez 24 lata od wstąpienia Jezus kształtował każdą z nas według swojego zamysłu. Przed laty żadna z nas nie wiedziała, ani nie próbowała nawet odgadnąć, jakimi drogami Pan nas będzie prowadził. Dziś widzimy, że Jego Dzieło Zbawienia realizuje się nieustannie w naszym życiu przede wszystkim przez nasze „fiat” wypowiedziane przed laty i powtarzane każdego dnia na nowo. Jesteśmy wdzięczne za te chwile dzielenia się, wymiany doświadczenia
i po prostu wspólnego bycia RAZEM. Dobrze jest od czasu do czasu poczuć jedność serc bijących  i podejmujących trud dla wspólnego CELU. 

Dziękujemy s. Ewie i siostrom ze wspólnoty warszawskiej za troskę, otwartość
i towarzyszenie nam we wspólnej modlitwie i  radowaniu się.

s. Lucjana Kożak OSU

XXV Niedziela Zwykła

Właściciel winnicy jest obrazem Boga, który przychodzi o różnym czasie i zaprasza do pracy w swojej winnicy, to jest dla królestwa Bożego.

 

 

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici