logo
Aktualności

Przyjęcie do Postulatu

W dniu 30 kwietnia 2024 r., we Wspomnienie urszulańskiej świętej Marii od Wcielenia, do naszej wspólnoty dołączyła nowa siostra, która rozpoczęła postulat. 

W czasie uroczystości otrzymała krzyż - znak przylgnięcia do Jezusa oraz Pisma św. Anieli, które będą wprowadzać ją w charyzmat urszulański.

Cieszy, że świadectwo św. Anieli wciąż jest atrakcyjne dla młodych kobiet, które odkrywają Jezusa jako sens swojego życia. 

Soli Deo Gloria!

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici