logo
Aktualności

Prowadzeni przez Słowo

Dzielimy się kilkoma refleksjami z rekolekcji weekendowych, które miały miejsce w Częstochowie, w dniach 2 – 4 lipca 2021 r. 

Były to warsztaty biblijne, w czasie których uczestniczki miały możliwość wejść w przygodę z Biblią i poznać sposoby czytania Słowa Bożego, zapoznać się z Lectio Divina i medytacją biblijną, a przede wszystkim zasmakować radości zgłębiania i wnikania w święte, życiodajne słowa Boga.

Swoją pasją „roztrząsania” Słowa i życiem w Słowie dzielił się  z nami Michał, człowiek, który został dotknięty przez Słowo Boże. Uczestniczki poznały konkretne metody „pracy” z Biblią. Otrzymały też odpowiednie narzędzia do głębszego wnikania i wtajemniczania się w Słowo. 

Oprócz tego, był to również czas pięknych spotkań - w grupie jak i indywidualnych rozmów i świadectw. Nie zabrakło też czasu poświęconego na adorację Najświętszego Sakramentu, gdzie Jezus Eucharystyczny osobiście dotykał nas swoją łaską, wyciszał nasze serca i wlewał pokój.

W tych dniach doświadczyłyśmy, że „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. (Hbr 4,12) 

Dobrze jest przebywać w bliskości Pana!

 

Poniżej przedstawiamy krótkie refleksje uczestniczek rekolekcji. 

***

Rekolekcje pozwoliły mi się spotkać z Panem Bogiem w jego Słowie i w Najświętszym Sakramencie. Spotkałam się z innymi, pięknymi kobietami – uczestniczkami i siostrami oraz ze sobą i tym, co w moim sercu. Jestem bardzo wdzięczna za ten czas. 

***

Dziękuję za gościnność, otwartość, wolność i mądrość, które dały Siostry i Prowadzący - Michał. To dobre miejsce na duchowe, intelektualne i fizyczne odżywienie.

***

Spotkanie i modlitwa we wspólnocie zbliża do Boga i pomaga odkryć Jego Miłosierdzie.

***

Bóg i ja - dobry czas na PRAWDĘ. „Pan troszczy się o mnie” Ps 40, 18

 

I Niedziela Adwentu

W sposób widzialny, w pełni i w majestacie przybędzie powtórnie w momencie Paruzji. Dlatego trzeba czuwać i przygotowywać się podczas ziemskiego życia na tak ważne wydarzenie, które zadecyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu. Najlepszym przygotowaniem jest odpowiedzialne przeżywanie każdego dnia wśród ludzi okazując im życzliwość, miłość, współczucie, pomoc, zrozumienie i przebaczenie. 

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia