logo
Aktualności

Prowadzeni przez Słowo

Dzielimy się kilkoma refleksjami z rekolekcji weekendowych, które miały miejsce w Częstochowie, w dniach 2 – 4 lipca 2021 r. 

Były to warsztaty biblijne, w czasie których uczestniczki miały możliwość wejść w przygodę z Biblią i poznać sposoby czytania Słowa Bożego, zapoznać się z Lectio Divina i medytacją biblijną, a przede wszystkim zasmakować radości zgłębiania i wnikania w święte, życiodajne słowa Boga.

Swoją pasją „roztrząsania” Słowa i życiem w Słowie dzielił się  z nami Michał, człowiek, który został dotknięty przez Słowo Boże. Uczestniczki poznały konkretne metody „pracy” z Biblią. Otrzymały też odpowiednie narzędzia do głębszego wnikania i wtajemniczania się w Słowo. 

Oprócz tego, był to również czas pięknych spotkań - w grupie jak i indywidualnych rozmów i świadectw. Nie zabrakło też czasu poświęconego na adorację Najświętszego Sakramentu, gdzie Jezus Eucharystyczny osobiście dotykał nas swoją łaską, wyciszał nasze serca i wlewał pokój.

W tych dniach doświadczyłyśmy, że „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. (Hbr 4,12) 

Dobrze jest przebywać w bliskości Pana!

 

Poniżej przedstawiamy krótkie refleksje uczestniczek rekolekcji. 

***

Rekolekcje pozwoliły mi się spotkać z Panem Bogiem w jego Słowie i w Najświętszym Sakramencie. Spotkałam się z innymi, pięknymi kobietami – uczestniczkami i siostrami oraz ze sobą i tym, co w moim sercu. Jestem bardzo wdzięczna za ten czas. 

***

Dziękuję za gościnność, otwartość, wolność i mądrość, które dały Siostry i Prowadzący - Michał. To dobre miejsce na duchowe, intelektualne i fizyczne odżywienie.

***

Spotkanie i modlitwa we wspólnocie zbliża do Boga i pomaga odkryć Jego Miłosierdzie.

***

Bóg i ja - dobry czas na PRAWDĘ. „Pan troszczy się o mnie” Ps 40, 18

 

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici