logo
Aktualności

Powstał z martwych. Radujmy się!

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Amen

Życzmy sobie, abyśmy zostali rzeczywiście odmienieni, by nasze życie stało się bardziej ewangeliczne, by świadczyło o Tym, który dla nas umarł i zmartwychwstał!

Niech Zmartwychwstały błogosławi naszym Bliskim i wszystkim wchodzącym na naszą stronę. Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

Regina Caeli laetare - po urszulańsku >>>

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają jak poznali Jezusa po łamaniu chleba. Gdy tak rozmawiali Jezus stanął pośród nich. 

 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici