logo
Aktualności

Popraw swoje relacje

RATUJ SIEBIE I BLIŹNICH WOKÓŁ CIEBIE - to TRZECIE skupienie z serii Pocovidowego Pogotowia Duchowego. W dniach 6 – 8 maja 2022 r. będziemy mówić o tym, jak odnowić swoje relacje z innymi ludźmi.  Będzie to czas wspomagania kondycji interpersonalnej oraz uczenia się zasad dobrej komunikacji.

To również okazja do poznawania Boga i siebie samego od strony umiejętności komunikacji  i zawiązywania więzi. Lekarstwem na poprawę, odnowienie i umocnienie relacji z innymi będą: konferencje tematyczne, warsztat z komunikacji, Eucharystia, adoracja, Słowo Boże, cisza, milczenie i wspólnota. Zapraszamy Cię do Urszulanek UR, do Częstochowy.

Pan jest twoją ucieczką i schronieniem”. (por Ps 91) W Bogu jest nasze zdrowie i życie!

Kolejne spotkanie weekendowe z tej serii: (4) RATUJ SWOJE CIAŁO (kondycja cielesna, seksualność) 27 - 29.05.2022


Rekolekcje prowadzą Siostry Urszulanki

  • termin: 6 - 8 maja 2022
  • rozpoczęcie: 06.05. piątek, o godz. 18:30 
  • zakończenie: 08.05. niedziela, po obiedzie, ok. godz. 14:00 
  • miejsce: klasztor Sióstr Urszulanek UR, Częstochowa, ul. 3 Maja 2/4 
  • rekolekcje dla młodzieży (18 < 35 :))
  • zgłoszenia: urszulankajana@gmail.com (lub telefonicznie 728 891 144)
    (Termin zgłaszania - do 2 maja)
  • prosimy wziąć ze sobą Pismo święte i notatnik

 

V Niedziela Wielkanocna

Chrystus daje nam miłość, którą czerpie z kochającego serca Ojca (por. J 15,9) i pragnie, abyśmy wzajemnie nią się dzielili. Miłość Jezusa uzdalnia nas do szczerego i odważnego praktykowania tej szczególnej cnoty, która staje się czytelnym znakiem dla wszystkich oraz świadczy o tym, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici