logo
Aktualności

Pociągnięci czystością

W dniach 2 - 17 sierpnia 2021 roku odbyły się rekolekcje Ruchu Czystych Serc w Gródku nad Dunajcem. W czasie rekolekcji, w grupie animatorów znalazły się również siostry urszulanki UR - s. Stella (pierwszy turnus) i s. Jana (drugi turnus).

Grupy liczyły ok. 10 - 12 osób, a wszystkich uczestników na każdym turnusie było ponad 100. Ośrodek rekolekcyjny był wypełniony po brzegi młodymi ludźmi oraz małżonkami i rodzinami z dziećmi. Był to bardzo twórczy i intensywny czas modlitwy, formacji intelektualnej i duchowej oraz spotkań z drugim człowiekiem. Nie brakowało też spacerów, krótkich wędrówek górskich i rekreacji w grupach przy dobrej kawie i lodach. 

W programie rekolekcji była codzienna Msza Święta, adoracja wspólnotowa, w czasie której uwielbialiśmy Boga śpiewem i wsłuchiwaliśmy się w „słowa pouczenia” Jezusa wypowiedziane do Alicji Lenczewskiej. Po wspólnym wielbieniu była adoracja nocna, indywidualna. Każdej nocy można było skorzystać z tego wyjątkowego czasu łaski i osobiście adorować Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Każdego dnia słuchaliśmy ciekawych konferencji głoszonych przez różnych prelegentów, z zakresu duchowości, relacji wzajemnych - zwłaszcza damsko - męskich. Podejmowany był również temat czystości serca, płciowości i pracy nad sobą oraz zagrożeń duchowych, itp. W grupach dzielenia codziennie rozważaliśmy Słowo Boże, dzieliliśmy się refleksją z konferencji oraz doświadczeniem wiary. Mocnym doświadczeniem były też świadectwa zaproszonych gości, w czasie których usłyszeliśmy przejmujące historie ludzi dotkniętych łaską Bożą i będących na drodze nawrócenia i aktywnego zaangażowania w dziele ewangelizacji. 
W czasie rekolekcji młodzież i małżonkowie mieli możliwość spowiedzi lub rozmowy z kapłanem, siostrą zakonną, zaproszonymi gośćmi i animatorami świeckimi.

Serce wypełnione Bożą miłością jest czyste, pogodne i promienieje na zewnątrz. Tutaj można było namacalnie doświadczyć czym jest błogosławieństwo czystego serca i zobaczyć Boga w jasnych i pięknych twarzach młodych ludzi, którzy idą pod prąd, żyją wartościami chrześcijańskimi w przyjaźni z Jezusem i odważnie przyznają się do Boga. 

Rekolekcje były wyjątkowym czasem pogłębienia więzi z Bogiem, formacji własnego serca, uczenia się relacji międzyludzkich i rozeznawania drogi życia. 

Chcesz spotkać pięknych, odważnych, radosnych, zaangażowanych, twórczych… i młodych ludzi o czystych sercach?!? Przyjedź na rekolekcje „Ruchu Czystych Serc”

s. Jana OSU

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia