logo
Aktualności

Płomień zachwytu - w szkole poznańskiej

Co miesiąc uczniowie i absolwenci szkoły urszulańskiej w Poznaniu, a czasami nauczyciele i rodzice, pragnący uwielbić Jezusa, gromadzą się w szkolnej kaplicy od 18.00 do 21.00 na modlitwie. Niektórzy są wierni tym spotkaniom już czwarty rok. Mamy w programie tego wieczoru Mszę Świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę wstawienniczą i Apel Jasnogórski. Czasami zaczynamy od dzielenia się Słowem Bożym. Wszystko, co wspólnie przeżywamy w tym czasie byduje naszą wiarę, miłość i wzajemne więzi. Miło nam jest też spotkać się ze sobą :)

Kilka osób przychodzi także codziennie na przerwie międzylekcyjnej o godz. 12.35, by wspólnie wielbić Pana Boga w modlitwie, zaprawiać się do codziennej walki ze słabością i uczyć się żyć dobrze. Śpiewamy Jezusowi i dzielimy się naszą wiarą, czy Słowem Bożym, które Duch Święty wzbudza w naszych sercach. Wspieramy się, służymy sobie tymi darami, jakie mamy.

12 października 2019 r. odbył się w naszej szkole kurs „Nowe Życie”, prowadzony przez Koinonię św. Jana Chrzciciela. Wzięło w nim udział 20 osób, w większości uczniów naszego liceum. To było wielkie umocnienie wiary, wiele radości i doświadczenie Bożej Obecności. To także spotkanie ze świadkami Żyjącego Boga. Teraz jest w uczestnikach pragnienie rozwijania swej wiary i budowania wspólnoty ludzi, którzy kochają Boga, rozwijają się i pomnażają swoje dary, by służyć innym.

Różaniec na herbacianej przerwie :) W październiku na drugiej przerwie śniadaniowej chętne osoby mogły przyjść na modlitwę dziesiątkiem Różańca Świętego. Maryi zawierzamy różne sprawy, wierząc w Jej wstawiennictwo u Boga.

s. Gabriela Porada OSU

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici