logo
Aktualności

Płomień zachwytu - w szkole poznańskiej

Co miesiąc uczniowie i absolwenci szkoły urszulańskiej w Poznaniu, a czasami nauczyciele i rodzice, pragnący uwielbić Jezusa, gromadzą się w szkolnej kaplicy od 18.00 do 21.00 na modlitwie. Niektórzy są wierni tym spotkaniom już czwarty rok. Mamy w programie tego wieczoru Mszę Świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę wstawienniczą i Apel Jasnogórski. Czasami zaczynamy od dzielenia się Słowem Bożym. Wszystko, co wspólnie przeżywamy w tym czasie byduje naszą wiarę, miłość i wzajemne więzi. Miło nam jest też spotkać się ze sobą :)

Kilka osób przychodzi także codziennie na przerwie międzylekcyjnej o godz. 12.35, by wspólnie wielbić Pana Boga w modlitwie, zaprawiać się do codziennej walki ze słabością i uczyć się żyć dobrze. Śpiewamy Jezusowi i dzielimy się naszą wiarą, czy Słowem Bożym, które Duch Święty wzbudza w naszych sercach. Wspieramy się, służymy sobie tymi darami, jakie mamy.

12 października 2019 r. odbył się w naszej szkole kurs „Nowe Życie”, prowadzony przez Koinonię św. Jana Chrzciciela. Wzięło w nim udział 20 osób, w większości uczniów naszego liceum. To było wielkie umocnienie wiary, wiele radości i doświadczenie Bożej Obecności. To także spotkanie ze świadkami Żyjącego Boga. Teraz jest w uczestnikach pragnienie rozwijania swej wiary i budowania wspólnoty ludzi, którzy kochają Boga, rozwijają się i pomnażają swoje dary, by służyć innym.

Różaniec na herbacianej przerwie :) W październiku na drugiej przerwie śniadaniowej chętne osoby mogły przyjść na modlitwę dziesiątkiem Różańca Świętego. Maryi zawierzamy różne sprawy, wierząc w Jej wstawiennictwo u Boga.

s. Gabriela Porada OSU

VII Niedziela Zwykła

Chrystus nie akceptuje biernej postawy wobec zła, lecz proponuje rezygnację z zemsty i nienawiści. Reakcją wyznawcy Chrystusa na doznane krzywdy ma być życzliwość i miłość względem tego, który popełnił zło.

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia