logo
Aktualności

Piosenka na Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, dla wszystkich dzieci Bożych - tych małych i nieco wyrośniętych, dla wszystkich dedykowana jest poniższa piosenka.

Urszulanki pamiętają w tym dniu szczególnie o wszystkich dzieciach z rodzin sióstr, o dzieciach, które są w naszych przedszkolach i szkołach. To Wasz dzień! Niech Wasze serca wzrastają w przyjaźni z Jezusem i jego Matką, Maryją. Amen. 

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia