logo
Aktualności

Piosenka na Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, dla wszystkich dzieci Bożych - tych małych i nieco wyrośniętych, dla wszystkich dedykowana jest poniższa piosenka.

Urszulanki pamiętają w tym dniu szczególnie o wszystkich dzieciach z rodzin sióstr, o dzieciach, które są w naszych przedszkolach i szkołach. To Wasz dzień! Niech Wasze serca wzrastają w przyjaźni z Jezusem i jego Matką, Maryją. Amen. 

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici