logo
Aktualności

Pielgrzymowanie i śpiew

Wakacje to wyjątkowy czas pieszych pielgrzymek i niezwykłych przygód i SPOTKAŃ W DRODZE. Pan Bóg, przez drugiego człowieka, wychodzi z inicjatywą i zaprasza do wyruszenia w drogę, na pielgrzymi szlak. W drodze odpoczywa serce, mimo, iż może bolą nogi. Bóg, jeśli zaprasza, to daje również siłę do pielgrzymowania i do SERVIAM (służby) w drodze.

Takie jest moje doświadczenie tegorocznych wakacji. Nieplanowane piesze pielgrzymki i nieplanowana służba muzyczna w drodze. To był naprawdę podarowany czas: pielgrzymka z Rybnika na Jasną Górę i mały, ale jakże obfity w łaski „akcent wędrowny” na szlaku warszawskich pielgrzymów. DZIĘKUJĘ BOGU, że mogłam służyć JEGO MUZYKĄ I RYTMEM we mnie i mam nadzieję- ulżyć nieco bliźniemu w trudach drogi. Najlepszym komentarzem pielgrzymowania niech będzie fragment rozważań św. Augustyna.

Dziękuję moim siostrom, że mogłam pielgrzymować.

s. Jana OSU

 

Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercami, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem: "Śpiewajcie Panu pieśń nową". Pytacie, co macie śpiewać o Tym, którego miłujecie, bo na pewno chcesz śpiewać o Tym, którego kochasz. Szukasz, jaką pieśnią chwały Go uczcić. Słyszeliście: "Śpiewajcie Panu pieśń nową". Szukacie pieśni pochwalnej? "Chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych". Sam śpiewak jest pochwałą swojego śpiewu.

Chcecie wyśpiewywać chwałę Boga? Sami bądźcie tym, co śpiewacie. A jesteście Jego pieśnią pochwalną, gdy wasze życie jest dobre. (św. Augustyn)
(…)

„Chwalmy Pana, życiem i wargami, sercem i ustami, naszym głosem i naszym postępowaniem. Bóg chce, abyśmy wypowiadali Alleluja tak, żeby nie było dysharmonii w tym, który śpiewa. Zestrójmy najpierw nasze życie i nasze wargi, nasze usta i nasze sumienie. Zestrójmy nasz głos i nasze postępowanie, żeby czasem nasz śpiew nie świadczył przeciwko naszemu złemu postępowaniu! (…)

Dzisiaj, bracia moi, śpiewamy jeszcze nie po to, aby zachwycać się odpoczynkiem, ale po to, aby ulżyć naszemu brzemieniu. Jak śpiewa podróżny: śpiewa, ale idzie naprzód. Śpiewaj, aby podtrzymać swój wysiłek. Nie bądź leniwy! Śpiewaj i idź! Co znaczy: idź? Postępuj, postępuj w dobrym! Są tacy, wedle Apostoła, którzy postępują w złym (por. 2 Tm 3,13). Ty zaś idź, aby posuwać się naprzód. Postępuj w dobrym, postępuj w prawości wiary, w czystości życia. Śpiewaj i idź, nie błądząc, nie cofając się, nie drepcąc w miejscu.

Św. Augustyn, Sermo 256. Tekst pochodzi z: W. Hryniewicz, Chrześcijaństwo nadziei, Kraków 2002

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici