logo
Aktualności

Peru - dobro wyzwolone w dobie pandemii

Skutki epidemii koronawirusa, trwającej już od ponad roku, odczuwane są wszędzie. Są jednak miejsca, gdzie są one szczególnie dotkliwe. To kraje, gdzie ludzie na co dzień doświadczają ubóstwa, które teraz staje się jeszcze bardziej skrajne. 

Tak jest chociażby w Peru. Dlatego wiele osób próbuje temu zaradzić przynajmniej w jakimś stopniu. Z pomocą duchową i materialną spieszą kapłani, siostry zakonne, także urszulanki, wśród których są dwie Polki – s. Wacława i s. Barbara, oraz wolontariusze świeccy z całego świata, m.in. z Polski. Dzięki ich pośrednictwu do potrzebujących docierają też dary z Polski, o czym opowiada film przygotowany przez misjonarkę Katarzynę Jawor i wolontariuszkę Małgorzatę Filar.

Film można obejrzeć pod poniższym linkiem:
https://m.facebook.com/groups/851226525384702/permalink/1023055564868463/

 

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia