logo
Aktualności

POCOVIDOWE POGOTOWIE DUCHOWE - Cykliczne skupienia weekendowe dla zmęczonych pandemią

Masz wrażenie, że wirus nadwyrężył nie tylko Twoje zdrowie fizyczne, ale również Twojego ducha, serce, czy relacje z innymi?... Kryzys to nie tylko zagrożenie, ale przede wszystkim szansa, zwrot i początek czegoś nowego. W czasie naszych rekolekcji, chcemy zatrzymać się, zobaczyć swoje „pęknięcie” – miejsce, z którego ulatuje życie, POWSTAĆ I RUSZYĆ W DROGĘ. „Wstańcie, chodźmy!”

Będzie to czas wspomagania kondycji duchowej i emocjonalnej. Czas poznawania Boga i siebie samego. Uczenia się i pogłębiania więzi z Bogiem i ze sobą samym. Lekarstwem na umocnienie ducha i odnowy serca będzie Eucharystia, adoracja, Słowo Boże, cisza, milczenie i wspólnota.
Zapraszamy Cię do Urszulanek UR, do Częstochowy. 

Pan jest twoją ucieczką i schronieniem”. (por Ps 91)  W Bogu jest nasze zdrowie i życie!

Seria spotkań weekendowych

RATUJ SWOJE SERCE (kondycja emocjonalna) 4 - 6.03.2022
RATUJ SIEBIE I BLIŹNICH WOKÓŁ CIEBIE (kondycja interpersonalna) 6 - 8.05.2022
RATUJ SWOJE CIAŁO (kondycja cielesna, seksualność) 27 - 29.05.2022


Rekolekcje prowadzą: siostry urszulanki UR i zaproszeni księża

  • rozpoczęcie: w Piątek, o godz. 18:30 
  • zakończenie: w Niedzielę po obiedzie, ok. godz. 14:00 
  • miejsce: Klasztor Sióstr Urszulanek UR, Częstochowa, ul. 3 Maja 2/4 
  • rekolekcje dla młodzieży (18 < 35 :))
  • zgłoszenia: urszulankajana@gmail.com (lub telefonicznie 728 891 144) 
  • prosimy wziąć ze sobą Pismo święte i notatnik 

kliknij poniżej, by wyświetlić plakat

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici