logo
Aktualności

Nowenna do Ducha Świętego ze św. Anielą

Przed nami Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jako przygotowanie do tego wielkiego święta, proponujemy nowennę do Ducha Świętego ze św. Anielą Merici. W redakcji nowenny korzystałyśmy z artykułu s. Emmanueli Klich OSU „Kobieta posłuszna Duchowi Świętemu – św. Aniela Merici. Całość opracowała s. Ewa Pyzik OSU.

Dzień 1 (10.05.2024)

Aniela – pociągana przez Ducha świętego

" Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego." (J 3,5):

„Pierwszy etap formacji duchowej św. Anieli dokonywał się w domu rodzinnym, a Duch Święty pociągał ją zarówno przez świadectwo wiary rodziców, jak i świętych, których poznawała dzięki lekturze.”

 

MODLITWA w każdym dniu nowenny:

Duchu Święty Ożywicielu,/otwórz moje serce na pełne uległości przyjęcie/ i umiłowanie mojego powołania/ oraz na wszelkie zmiany,/ jakich pragniesz dokonać w moim życiu./ Rozpal we mnie ogień Swojej miłości/, abym żyła coraz głębiej charyzmatem świętej Anieli/ i w Twojej mocy głosiła chwałę Bożą wszędzie tam/, gdzie mnie posyłasz./ Amen.

 

Dzień 2 (11.05.2024)

Aniela – Oblubienica Jezusa

"Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy." (Rz 8,9)

„Duch Święty prowadził św. Anielę i pozwolił Jej odkrywać dziewictwo jako wyraz oblubieńczej więzi z Chrystusem i macierzyństwa duchowego”.

 

Dzień 3 (12.05.2024)

Aniela – otwarta na potrzeby innych

"A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przekładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha." (1 Kor 2,13.

„Z każdym dniem wzrastała świętość Anieli. Sława jej bardzo pobożnego życia szerzyła się wśród ludności tak, że przybywały do niej liczne osoby z miasta Brescii.

 

Dzień 4 (13.05.2024)

Aniela – kobieta mądra

"Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha..." (1 Kor 12,8). 

Otóż każdy był zdziwiony wielką mądrością, jaka była w św. Anieli, gdyż widziano, że wielu doprowadziła do zmiany życia.

 

Dzień 5 (14.05.2024)

Aniela – zasłuchana w Słowo Boże

"W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom." (Łk 10,21).

„Wydawało mi się czymś nadzwyczajnym, że [Aniela] nigdy nie studiując literatury łacińskiej, rozumiała łacinę tak, jakby ją studiowała; i więcej jeszcze, fakt, że bez studiowania Pisma Świętego mówiła kazania tak piękne, tak mądre i tak duchowe, które trwały niekiedy godzinę.”

 

Dzień 6 (15.05.2024)

Aniela – zjednoczona z Bogiem

"...będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i w prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec." (J 4,23)

Aniela była tak zjednoczona z Bogiem i przepełniona miłością do Niego, że uważała się za dłużniczkę każdego, kto starał się żyć dobrze i sprawiedliwie, zgodnie z wolą Bożą. […]

 

Dzień 7 (16.05.2024)

Aniela – kobieta wdzięczna

"Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch." (Rz 8,5) 

„Aniela odznaczała się taką wdzięcznością i uprzejmością wobec tych, którzy oddali jej jakąkolwiek przysługę, że nie mogła się dość nadziękować, by wyrazić swą wdzięczność.

 

Dzień  8 (17.05.2024)

Aniela – rozeznająca w Duchu św.

"Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami." (Rz 8,26):

Przybywali do św. Anieli, aby otrzymać jakąś łaskę od Pana przez wstawiennictwo jej bardzo żarliwych modlitw, drudzy aby uspokoić jakąś niezgodę zrodzoną między obywatelami i innymi szlachcicami z miasta […]. Jej sława tak bardzo szerzyła się w okolicach, że możni panowie zgadzali się na to, o co prosiła”

 

Dzień 9 (18.05.2024)

Aniela – znająca drogi Boże

"Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę." (2Tes 2,13):

„W ciągu wielu lat, które przeżyła ta wielebna Matka, służyła zawsze wielką pomocą licznym osobom; istotnie, zasięgano u niej rad – albo aby zmienić życie, albo aby znosić zmartwienia, aby napisać testament, aby wziąć żonę albo odnośnie do małżeństw córek i synów; co więcej, nigdy nie brakowało okazji do wprowadzenia pokoju między mężem i żoną, między synem i ojcem, między braćmi i nawet miedzy licznymi osobami według różnego stopnia pokrewieństwa. Doradzała i pocieszała każdego najlepiej, jak mogła, w taki sposób, że jej działania miały więcej z czynnika boskiego niż ludzkiego.”

 

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici