logo
Aktualności

NADZWYCZAJNA KAPITUŁA PROWINCJALNA

„Jeśli stosownie do czasów i potrzeb wypadnie coś nowego rozporządzić lub wprowadzić pewne zmiany, czyńcie to roztropnie, zaciągając dobrej rady. I zawsze nich głównym waszym ratunkiem będzie ucieczka do stóp Jezusa Chrystusa”.

(św. Aniela Merici, Legat Ostatni, 2)

 

Jesteśmy w drodze … Około trzech lat temu rozpoczęłyśmy wędrówkę, której celem będzie zatwierdzenie nowych Konstytucji dla naszego międzynarodowego Instytutu Urszulanek Unii Rzymskiej. Konstytucje to zbiór najważniejszych praw dla każdego zgromadzenia zakonnego. Rozpoznając znaki czasu i odpowiadając pełniej na wezwania Kościoła, w pewnych momentach naszej historii decydujemy się na zmiany w zapisach Konstytucji. Teraz nadszedł właśnie taki moment. Mamy za sobą czas modlitwy Słowem Bożym, studium dokumentów Kościoła, rozeznawania, rozmów i dzielenia się refleksją. Za nami też szereg spotkań, których owocem jest roboczy tekst nowych Konstytucji. Będziemy się jeszcze nad nim pochylać, dążąc do tego, by pozwoliły nam one wiernie realizować nasz charyzmat we współczesnym świecie. Na tym etapie naszej drogi przyszedł już jednak czas bezpośrednich przygotowań do Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej, która będzie zatwierdzać Konstytucje. Dlatego na przełomie roku 2023/24 w poszczególnych Prowincjach naszego Zakonu odbywają się Nadzwyczajne Kapituły Prowincjalne, których celem jest wybór Delegatek na Kapitułę Generalną.

W Prowincji Polskiej Urszulanek Unii Rzymskiej taka Kapituła odbyła się w dniach 6-7 października 2023 roku w Częstochowie. Ze względu na jej nadzwyczajny charakter i konkretne zadanie do wykonania, nie trwała ona długo. Była jednak tak zaplanowana, że siostry, które brały w niej udział, miały wiele okazji do wzajemnych spotkań. Towarzyszyło im wiele radości, dzielenie się codziennością i doświadczeniem Boga, wymiana myśli. W Kapitule brały udział siostry z wielu wspólnot w Polsce, jak również przedstawicielki wspólnot z Ukrainy i Holandii. Bogactwo i różnorodność tych spotkań była więc przeogromna. Siostry z Ukrainy i Holandii podzieliły się sytuacją naszych wspólnot w tych krajach. Padły też pytania dotyczące wojny toczącej się w Ukrainie oraz możliwości podjęcia posługi wśród Polonii, zwłaszcza wśród bezdomnych w Holandii. Wiele spraw, które były poruszane i które siostry nosiły w swoich sercach, oddane zostały też Matce Bożej, Pani Jasnogórskiej, do której siostry wędrowały często w ciągu tych dwóch dni.

Gdy zakończy się etap Kapituł Nadzwyczajnych w Prowincjach naszego Zgromadzenia, przed nami pozostanie do przemierzenia ostatni odcinek drogi, której celem będzie Nadzwyczajna, Konstytucyjna, Kapituła Generalna. By dobrze przeżyć ten czas, prosimy Boga o otwartość serc i umysłów, byśmy z odwagą i ufnością przyjęły nowe Konstytucje i „wiernie i radośnie trwały w rozpoczętym dziele” (A. Merici, Legat Ostatni, 22)

s. Iwona Naglik OSU

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici