logo
Aktualności

Mistyczne spotkanie - ikona s. Henryki Imach

 

21 października urszulanki na całym świecie obchodzą swoje patronalne święto. W przygotowaniu do tego święta oraz w przeżywaniu go mogą pomóc nam ikona wykonana przez s. Henrykę Imach i komentarz do niej napisany przez  s. Weronikę Dryl.

Św. Urszula, męczennica z III/IV wieku jest – zgodnie z wolą założycielki św. Anieli Merici - patronką urszulanek i prowadzonych przez nie placówek wychowawczych.  Ma być ona dla nich wzorem życia skoncentrowanego na Jezusie i prowadzeniu innych do Niego.

 

Mistyczne spotkanie 

Ikona przedstawia mistyczne spotkanie św. Urszuli Męczennicy ze św. Anielą Merici. Spotkanie niemożliwe w przestrzeni ziemskiego czasu, otwiera się przed nami jako rzeczywistość duchowa.

Urszula, dostojna królewna w koronie na głowie, jest ubrana w zdobioną tunikę, której biały kolor symbolizuje czystość i niewinność. Jej ramiona okrywa czerwony płaszcz – symbol miłości, ofiary i męczeństwa.                                                                              

Aniela przedstawiona jest w brązowej szacie (to kolor ziemi) oraz białej chuście, symbolizującej dziewictwo i czystość serca.  

Aniela przyjmuje z rąk Urszuli krzyż, który wydaje się je łączyć. Oprócz tego nimby Urszuli i Anieli zachodzą na siebie, podkreślając łączność tych kobiet w świętości
i wspólnym udziale w Bożej chwale.

Nad świętymi kobietami błękit nieba – symbol tego, co wieczne, duchowe, wyrażające Boskość. Białe, delikatne promienie, wyłaniające się z ciemnego tła nieba – jak z nieprzenikalności i niepoznawalności Boga – są symbolem transcendencji Boga i Jego łaski oraz łączności przedstawionych postaci z Boskim światem. 

Przesłanie ikony jest proste i głębokie zarazem. Wyraża je napis umieszczony w dolnym polu: „Jezus Chrystus Skarbem Jedynym”.

Urszula, w sposób pewny i zdecydowany, podaje Anieli krzyż. Jej wzrok utkwiony w krzyżu zdaje się mówić: To jest mój największy skarb, skarb jedyny. To krzyż chwalebny, pełen światła - co zaznaczone jest złotym kolorem - krzyż Zmartwychwstałego Pana i Oblubieńca, któremu Urszula poświęciła dziewictwo i oddała życie złączona z Nim w męczeńskiej śmierci.

Aniela w pokornym pochyleniu, jakby z nieśmiałością, przyjmuje krzyż z rąk Urszuli. Jej dziewczęca twarz jest pełna powagi. Spojrzenie Anieli również utkwione jest w krzyżu, ale jednocześnie wybiega w dal, jakby poza ikonę. Patrzy na tego, kto kontempluje tę ikonę, może niepokoi lub rodzi pytanie o naszą gotowość brania codziennego krzyża.

W sercu każdej urszulanki, jakby w odpowiedzi, rozbrzmiewają słowa Matki Anieli: W tych niebezpiecznych czasach, nawiedzonych zarazą, nie znajdziecie innego schronienia poza ucieczką do stóp Jezusa Chrystusa (Rada VII).

Niech kontemplacja tej ikony będzie dla nas wielką inspiracją w posłudze wychowania i katechizowania. Wejście w duchową rzeczywistość, jaką jest spotkanie dwóch świętych, tak bliskich nam kobiet, niech umocni naszą nadzieję, pozwoli z radością nieść światu Boga, dzielić się skarbem, który jest w nas – Zmartwychwstałym Panem Jezusem Chrystusem.

 

 

Opis ikony: s. Weronika Dryl OSU

 

VII Niedziela Zwykła

Chrystus nie akceptuje biernej postawy wobec zła, lecz proponuje rezygnację z zemsty i nienawiści. Reakcją wyznawcy Chrystusa na doznane krzywdy ma być życzliwość i miłość względem tego, który popełnił zło.

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia