logo
Aktualności

Mądre panny

W dniach 24 – 26 września 2021 roku odbyły się we Wrocławiu rekolekcje dla dziewczyn.
W skupieniu weekendowym uczestniczyły cztery „mądre panny”, które poszły za Bożym natchnieniem i znalazły czas, aby zainwestować w swój rozwój osobisty. Rozwój nie tylko w zakresie duchowym, ale też emocjonalnym, psychologicznym i społecznym. Nie był to z pewnością zmarnowany czas.

„Panny mądre” - dlatego, że słowem przewodnim, które prowadziło nas w tych dniach była przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. Na kanwie tej opowieści rozmawialiśmy o wartości, godności i pięknie kobiety. Zastanawiałyśmy się wspólnie i osobiście, jakie my mamy lampy w naszych sercach? Kiedy trzeba je zapalić? O jaką oliwę trzeba się nam zatroszczyć? Jak wygląda płomień naszej wiary? Księga Przysłów poucza nas: „Lampa niewiernych przygasza…” (Prz 13,9) Co trzeba zatem robić, jakie środki i sposoby podjąć, żeby utrzymać płomień naszej wiary?

Rekolekcje były czasem „zatrzymania się”, wyciszenia i pogłębienia więzi z Bogiem. Był to również czas poznawania siebie samej, doświadczania siebie jako dziecka Bożego, jako dziewczyny i kobiety. W czasie warsztatów poznawałyśmy nowy styl kobiecości i próbowałyśmy otworzyć się na ten styl. Pomogły nam w tym wskazówki bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Korzystałyśmy również z konferencji i doświadczenia w dziedzinie psychologii o. Andrzeja, jezuity i pani Doroty, która na co dzień jest lekarzem rodzinnym. Jednocześnie każda z uczestniczek miała możliwość zainicjować swój własny styl pięknej i mądrej kobiety.

„Wierności nie można zaimprowizować naprędce” (A. Pronzato) Wierność buduje się w codzienności poprzez konkretne wybory, decyzje i służbę. Każde rekolekcje, skupienie jest wspaniałą okazją do zaopatrzenia się w nową baryłkę oliwy, która dolana do lamp naszych serc pozwala nam bardziej świadomie i piękniej przeżywać swoją codzienność. Przyczynia się do odnowienia wiary i miłości. Potrzebujemy takich chwil, aby nabyć świeżej oliwy i paliwa do twórczego życia!

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam i wspierali nas w czasie naszego spotkania. Dziękujemy siostrom ze wspólnoty wrocławskiej za gościnność i hojność serc. Soli Deo gloria!

s.JK

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego ze świadectwem uczestniczek rekolekcji.

świadectwo uczestniczek>>>

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici