logo
Aktualności

MOJE WYBORY - weekendowe rekolekcje dla młodzieży

W dniach 9 – 11 lipca 2021 r. zapraszamy do Sióstr Urszulanek UR do Krakowa, na weekendowe skupienie. Będziemy rozmawiać o WYBORACH I DECYZJACH! Poznawać będziemy warunki dokonania dobrego wyboru. Słowo Boże będzie naszym przewodnikiem i lampą rozświetlającą nasze codzienne ścieżki. 

 „Kładę przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście… Wybierajcie więc… (Pwt 30, 15.19)

„Decydowanie to odrzucenie innych możliwości, aby zrealizować tę, która prowadzi cię tam, dokąd chcesz dojść”. Tylko ty możesz zadecydować, co należy czynić, nikt inny prócz ciebie. Czy wiesz, gdzie chcesz iść i gdzie chcesz dojść? Czy stawiasz sobie pytanie: „Co mam czynić”, aby zrealizować to, co daje ci szczęście?
Aby czynić, trzeba podjąć decyzję, aby podjąć decyzję, trzeba dokonać wyboru, aby wybrać, trzeba znać, trzeba wiedzieć, co wybieram. Prawdziwie - dokonywanie dobrych wyborów jest sztuką!

Zapraszamy na duchowe skupienie, które będzie jednocześnie małym remanentem i porządkowaniem swojego serca i umysłu.

 

Rekolekcje prowadzą: Siostry Urszulanki UR 

  • termin: 9 - 11 lipca, 2021
  • rozpoczęcie: 9 lipca, o godz. 18:30 
  • zakończenie: 11 lipca, po obiedzie, ok. godz. 14:00 
  • miejsce: klasztor Sióstr Urszulanek UR, Kraków, ul. Starowiślna 11 
  • rekolekcje dla młodzieży studiującej i pracującej
  • zgłoszenia: powolanieosu@gmail.com (lub telefonicznie 728 891 144  - do 5 lipca)
  • prosimy wziąć ze sobą Pismo święte i notatnik

Kliknij poniżej, by zobaczyć plakat:

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici