logo
Aktualności

Ku nowemu życiu… Konferencja Prowincjalna

W ostanie cztery dni 2019 roku w Bardzie Śląskim odbyła się Konferencja Prowincji Polskiej. Przedstawicielki wszystkich wspólnot urszulańskich, w liczbie 73, zebrały się, aby zapoznać się z rezultatem prac Kapituły Generalnej 2019, obradującej jesienią w Rzymie na temat Ku nowemu życiu jako wspólnota ponadnarodowa. Świąteczne dni oktawy Bożego Narodzenia były więc wypełnione nie tylko świętowaniem i śpiewem kolęd, ale i wysiłkiem związanym z przekazywaniem treści Kapituły Generalnej, zgłębianiem ich, a następnie poszukiwaniem odniesień do rzeczywistości, w której my żyjemy zarówno jako urszulanki, jak i osoby mieszkające w konkretnym kraju
i środowisku.

Dzięki zaangażowaniu sióstr, otwarciu na Słowo, którego żywej obecności doświadczyłyśmy, i zastosowanemu procesowi rozeznawania mamy wrażenie, że weszłyśmy na drogę  „ku nowemu życiu”. Jest to jednak dopiero początek drogi, którą teraz – nie bez trudu i bólu związanego zawsze z obumieraniem „starego” - będzie pokonywać  każda z  nas zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym. Wyraźnym drogowskazem na tej drodze są dla nas słowa św. Anieli: „Trzymajcie się dawnej drogi i zwyczajów Kościoła i potwierdzonych przez tylu świętych za natchnieniem Ducha Świętego. I żyjcie życiem nowym”.

E.D.

Zdjęcia z Konferencji »

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici