logo
Aktualności

Ku nowemu życiu… Kapituła Generalna 2019

Ku nowemu życiu  jako wspólnota ponadnarodowa – pod tym hasłem, w dniach od 8 września do 11 października, obradować będzie w Rzymie XXI Kapituła Generalna Urszulanek Unii Rzymskiej. Weźmie w niej udział 68 delegatek z 25. Prowincji naszego Zakonu.

Już od pierwszych dni września urszulanki z różnych stron świata zmierzają do Wiecznego Miasta, by w domu generalnym przy via Nomentana odbyć ostanie przygotowania do tego wydarzenia. Siostry mają już za sobą pierwszy etap: wszystkie wzięły udział w tzw. „zanurzeniu” w innych – czasami bardzo odległych, także kulturowo – prowincjach. Celem  tego przedsięwzięcia było bliższe  poznanie życia i apostolstwa urszulanek w ich krajach, co ma ułatwić wzajemne zrozumienie, wspólną pracę i proces rozeznawania, w jaki delegatki wejdą wraz z rozpoczęciem obrad Kapituły.

Zanim jednak, w dniu 8 września, uroczysta Eucharystia, której przewodniczył będzie przełożony generalny jezuitów, ojciec Arturo Sosa,  rozpocznie oficjalnie Kapitułę, delegatki mają czas przewidziany na zapoznanie się z dokumentami i refleksję nad nimi.

„Kapituła jest wielką szansą i darem zarówno dla całego Instytutu, jak i każdej z nas. Prośmy Boga, żeby nowe życie, ku któremu ma nas ona poprowadzić, nie ograniczyło się tylko do nowych struktur, ale przede wszystkim pozwoliło nam odnowić naszą osobistą więź z Jezusem Chrystusem. (…) Niech modlitwa obejmie wszystkie siostry naszego Zakonu i pozwoli nam stać się dyspozycyjnymi i wewnętrznie wolnymi, gotowymi do pójścia za Chrystusem nawet wtedy, gdy Jego drogi są różne od naszych pragnień i idei (Modlitwa za Kapitułę)” – napisała w liście do sióstr s. Benigna Kania, przełożona prowincjalna, która wraz z naszymi gośćmi, s. Brendą Ferreira (Wenezula) i s. Pamelą Kiraithe (Kenia), udała się dziś w drogę do Rzymu. Delegacja z Prowincji Polskiej liczy 6 sióstr, w tym jedna siostra z Holandii.

Wszystkie osoby z nami związane prosimy o modlitwę o światło Ducha Świętego dla sióstr zebranych w Rzymie.

s. Ewa Dziura OSU

 

Relacja on-line z Mszy św. na rozpoczęcie Kapituły Generalnej 2019 - 8 września, godz. 9.00 

General Chapter 2019 - Opening Mass from InStreaming.net on Vimeo.

 

Zdjęcia z „zanurzenia″ w Polsce sióstr z innych prowincji - z Francji, Indonezji, Kenii, Meksyku i Wenezueli.

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici