logo
Aktualności

Kościół – dom i szkoła komunii - III Synod Archidiecezji Lubelskiej

Arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski wręczył nominacje członkom 12 komisji synodalnych, które przygotują projekty uchwał III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.   Wśród nich znalazła się s. Urszula Kupczyk, nauczycielka naszej szkoły w Lublinie, od lat z pasją działająca na rzecz misji w Kościel

Wręczenie nominacji miało miejsce 6 czerwca 2020 r. Nominację odebrała również s. Urszula Kupczyk, która weszła w skład komisji   misyjnej - Misje odnawiają Kościół. Celem synodu, odbywającego się  pod hasłem: „Kościół – dom i szkoła komunii”, jest przyjrzenie się sytuacji w Kościele lubelskim, zdiagnozowanie stanu obecnego   i wyznaczenie drogi na następne lata. Jego obrady mogą potrwać około 3 lat.

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia