logo
Aktualności

Konferencja prowincjalna - siostrzane bycie i myślenie razem

Konferencja prowincjalna to spotkanie, organizowane zazwyczaj co roku, przez przełożoną prowincjalną i jej radę. Jego zadaniem jest umożliwienie siostrom włączenia się we wspólną refleksję nad istotnymi sprawami prowincji oraz umocnienie jedności między siostrami żyjącymi na co dzień w kilkunastu wspólnotach.

Nowością jest to, że w tym roku będą miały miejsce dwie konferencje, w których mogą wziąć udział wszystkie chętne – nie tylko jak dotąd wybierane - siostry.

Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w dniach 6 – 7 stycznia 2023 r. w Częstochowie. Zgromadziło ono 29 uczestniczek. Kolejne zaplanowane jest na początek lutego, do udziału w nim zgłosiły się 43 siostry. W maju 2022 roku, swoją konferencję miało też 50 sióstr pracujących w urszulańskich i państwowych szkołach.

Nasze styczniowe spotkanie, przeżywane w klimacie Bożego Narodzenia, było czasem siostrzanego bycia i myślenia razem o tym jak twórczo i owocnie przeżywać nasze urszulańskie powołanie w tak szybko zmieniającym się świecie.

s. Ewa Dziura OSU

IV Niedziela Zwykła

Jezus widząc tłumy, wszedł na górę i nauczał. Mówił o ludziach, których nazwał błogosławionymi czyli szczęśliwymi. 

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia