logo
Aktualności

Konferencja prowincjalna - siostrzane bycie i myślenie razem

Konferencja prowincjalna to spotkanie, organizowane zazwyczaj co roku, przez przełożoną prowincjalną i jej radę. Jego zadaniem jest umożliwienie siostrom włączenia się we wspólną refleksję nad istotnymi sprawami prowincji oraz umocnienie jedności między siostrami żyjącymi na co dzień w kilkunastu wspólnotach.

Nowością jest to, że w tym roku będą miały miejsce dwie konferencje, w których mogą wziąć udział wszystkie chętne – nie tylko jak dotąd wybierane - siostry.

Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w dniach 6 – 7 stycznia 2023 r. w Częstochowie. Zgromadziło ono 29 uczestniczek. Kolejne zaplanowane jest na początek lutego, do udziału w nim zgłosiły się 43 siostry. W maju 2022 roku, swoją konferencję miało też 50 sióstr pracujących w urszulańskich i państwowych szkołach.

Nasze styczniowe spotkanie, przeżywane w klimacie Bożego Narodzenia, było czasem siostrzanego bycia i myślenia razem o tym jak twórczo i owocnie przeżywać nasze urszulańskie powołanie w tak szybko zmieniającym się świecie.

s. Ewa Dziura OSU

X Niedziela Zwykła

Jezus był postacią kontrowersyjną od początku swojej działalności apostolskiej. Do Chrystusa garnęli się ludzie, którzy szczerze słuchali Jego nauczania, chorzy, aby odzyskać zdrowie czy uwolnienie z mocy złego ducha. Oni uwierzyli w boskie posłannictwo Jezusa.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici