logo
Aktualności

Kolędnicy misyjni ze Szkoły Sióstr Urszulanek w Lublinie

Kolejny raz mali misjonarze z naszej szkoły wyszli na ulice Lublina jako kolędnicy misyjni.

Głosili Jezusa Chrystusa pamiętając o dzieciach Amazonii. To dla nich ofiarowali swoje modlitwy, wysiłek i ofiary zebrane podczas kolędy, nawiedzając rodziny na terenie  parafii Nawrócenia św. Pawła.  Dziękujemy kolędnikom misyjnym  za to, że sytuacja tych dzieci porusza ich serca  i mobilizuje do pomocy.

Mali misjonarze kolędowali w trzech grupach  pod opieką s. Lucjany Kożak i s. Urszuli Kupczyk. Natomiast spotkanie kolędników z całej Archidiecezji odbyło się  9 stycznia 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie. 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego  uczniowie  z rodzicami uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli.  Przed Królami szli paziowie z darami dla Dzieciątka. Już po raz dziewiąty funkcję tę podejmują  nasi drugoklasiści.

s. Urszula Kupczyk

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici