logo
Aktualności

Kobieta ukształtowana przez miłość Boga – bł. Blandyna Merten OSU

18 maja wspominamy bł. Blandynę Merten OSU, błogosławioną Urszulankę, nauczycielkę. Jest patronką nauczycieli i wychowawców urszulańskich.

Bł. Blandyna Merten OSU (1883–1918) w swym krótkim 35-letnim życiu dostąpiła zjednoczenia z Chrystusem. Analiza źródeł, jakimi były relacje świadków jej życia oraz zachowane notatki, doprowadziły do ważnych wniosków. Na pierwszy plan wysuwa się wpływ rodziców i nauczycieli, którzy żyli wiarą i wprowadzali ją w dzieciństwie w modlitwę oraz w naśladowanie Jezusa.

Kolejno należy podkreślić, że we wczesnej młodości została doświadczona bolesną śmiercią obojga rodziców. Jako nauczycielka dzieci i młodzieży zachowywała równowagę między troską o relację z Bogiem a pracą, w której inspirowała się wiarą.

Zachowywanie uważności na głos Boga pozwoliło jej rozpoznać urszulańskie powołanie zakonne łączące życie kontemplacyjne z wprowadzaniem młodych w świat dojrzałości intelektualnej i duchowej. W jej drodze życia wewnętrznego wyróżniają się trzy elementy: naśladowanie Chrystusa w ukryciu, codzienne wierne wypełnianie obowiązków oraz coraz pełniejsze oddawanie się miłości Boga i bliźnich.

Przeczytaj cały artykuł s. Anny Emmanueli Klich OSU pt. "Kobieta ukształtowana przez miłość Boga – bł. Blandyna Merten OSU"

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici