logo
Aktualności

Kapituła Prowincjalna

 

W dniu 28 grudnia 2018 r. rozpoczęła się w Bardzie Kapituła Prowincjalna, której temat brzmi: Ku nowemu życiu jako wspólnota ponadnarodowa. Bierze w niej udział 65 sióstr.

S. Benigna Kania, przełożona prowincjalna w słowie skierowanym do uczestniczek powiedziała m.in.: „Kapituła jest przede wszystkim wydarzeniem wiary i stąd główną rolę w pracach i rozeznawaniach kapitulnych odgrywa Duch Święty. Prośmy i wołajmy, aby nas oświecał, kierował nami i pouczał, co należy czynić z miłości ku Niemu (św. Aniela). To Duch Święty jest Dawcą Życia – nowego życia, stąd z całą ufnością trzeba nam powtarzać:

Ześlij nam Ducha Twego, a powstanie życie – nowe życie,
I odnów oblicze ziemi – tej ziemi, którą jest nasza Prowincja”.

Kapituła Prowincjalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapituła Prowincjalna

Kapituła Prowincjalna

 

 

 

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici