logo
Aktualności

Jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych

Dla trzech naszych sióstr dzień 3 maja 1960 roku był wyjątkowy, gdyż związały się wtedy z Bogiem przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Jubileusz s. Blandyny, s. Cecylii, s. Walentyny zbiega się z niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczynającą tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Czy może być do tego piękniejszy komentarz niż ich życie - dzień po dniu - złożonymi przed sześćdziesięcioma latami ślubami?

Gratulujemy Siostrom wierności słowu danemu Bogu i dziękujemy za tę wierność przeżywaną w siostrzanej  wspólnocie modlitwy i służby ludziom.

Niech „dobroć i łaska pójdą w ślad za Wami przez wszystkie dni Waszego życia…” (por Ps. 23).

s.E.D.

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Maryi jest naszą nadzieją. Matka Chrystusa osiągnęła już cel ostateczny – wraz z ciałem i duszą została wzięta do nieba, gdzie cieszy się wiecznym szczęściem i chwałą.

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia