logo
Aktualności

Intencje modlitw za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II

18 maja 2020 r., w 100. rocznicę  urodzin św. Jana Pawła II, przedszkolaki z rodzicami, siostrami urszulankami i całym personelem Przedszkola im. św. Anieli Merici Sióstr Urszulanek UR w Sierczy podjęły modlitwę za przyczyną świętego Papieża Polaka do Pana Boga w Trójcy Jedynego.

Wszyscy mieszkańcy gminy zostali zaproszeni, aby dołączyć swoją intencję modlitwy. W dniach 17 i 18 maja do godz. 20.00 przy pomniku św. Jana Pawła II w Alei jego imienia w Wieliczce stała skrzynka. Można było do niej włożyć imienną, bądź anonimową prośbę. Siostry Urszulanki oddały Panu Bogu, za wstawiennictwem Wielkiego Świętego Polaka, wszystkie intencje podczas wieczornego Apelu Jasnogórskiego w swojej klasztornej kaplicy. W modlitwie łączyła się cała społeczność przedszkolna.

 

 

„Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami,
 Chrystus jest z Wami podczas Waszej wędrówki (...).
 Zwracajcie się do Niego w modlitwie  i miłości."

           św. Jan Paweł II

Kaplica urszulanek w Sierczy

Urszulanki w Sierczy

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici