logo
Aktualności

Inauguracja Roku Jubileuszowego 75-lecia Liceum Urszulańskiego we Wrocławiu

3 listopada 1946 roku po raz pierwszy we Wrocławiu podwoje otworzyła szkoła średnia prowadzona przez Siostry Urszulanki. W podnoszącym się powoli powojennym Wrocławiu siostry dokonały rzeczy wielkiej – nadludzkim wysiłkiem, dzielnym stawianiem czoła piętrzącym się problemom, sprawiły, że Liceum zaistniało na mapie Wrocławia.

Dokładnie 75 lat później Mszą św. w kościele zainaugurowaliśmy uniwersyteckim Rok Jubileuszowy, który będzie trwał do 23 czerwca. Uroczystą dziękczynną Eucharystię w intencji naszej szkoły odprawił ks. Arkadiusz Krżiżok, a oprócz naszego pocztu sztandarowego, uroczystość uświetniła delegacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II. Po Mszy społeczność szkolna zebrała się przez budynkiem szkoły przy pl. Nankiera na uroczystym apelu upamiętniającym pierwszy dzwonek sprzed 75 lat. Po odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrały siostra dyrektor, Katarzyna Niemiec oraz siostra przełożona, Kinga Klepek. Siostry, jako naturalne spadkobierczynie spuścizny pozostawionej przez dawne siostry dyrektorki i przełożone, wspomniały pokolenia dziewcząt i profesorów kształtujących charakter Liceum w ubiegłych latach i powołały się na niezmienne wartości, takie jak odwaga, odpowiedzialność, szlachetność i troska o drugiego człowieka, leżące u podstaw wychowania urszulańskiego. Po nich życzenia naszej szkole złożyli goście specjalni – p. Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty oraz przedstawiciel wrocławskiego oddziału IPN, p. Marek Gadowicz, którzy także podziękowali siostrom za dzieło szkoły, która wykształciła roczniki „ludzi o jasnych umysłach, gorących sercach, czystych rękach i prostych moralnych kręgosłupach”.

Po apelu uczestnicy inauguracji udali się do auli, gdzie wysłuchaliśmy wykładu dr s. Darii Klich OSU o okolicznościach, które doprowadziły do utworzenia Liceum w 1946 roku oraz o trudnych początkach szkoły.

Inauguracja jest początkiem naszego świętowania – przewidujemy wiele ciekawych wydarzeń i atrakcji, a rok zakończy się uroczystością 23 czerwca 2022 roku.

Rok Jubileuszowy Liceum Urszulańskiego we Wrocławiu>>>

Materiał filmowy z inauguracji Roku Jubileuszowego

 

 

tekst i foto. ze strony szkoły 

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici